Přehled vypsaných témat - Ústav ekologie lesa (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | N | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DPA custom topicValtera, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
2.
BP
A custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDF0 / ----
3.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
4.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
5.DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--AFprohlížet0 / --
--
6.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
7.
BP
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
8.
BP
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
9.
DP
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
1 / 1
Ejemová, T.
10.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuÚstav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
11.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
12.DP
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
13.
DP
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 3
--
14.
DisP
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet1 / 1
15.BP
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
16.
DP
Efficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech Republic
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
1 / 1
Jurečka, M.
17.
BP
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
18.DisPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
1 / 1
19.DP
Energetická bilance lesního porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 2--
20.DisP
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
0 / 2
--
21.
DisP
Forest carbon exchange derived by different means
Pavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF0 / 2--
22.
DisPForest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
23.
DisP
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 1--
24.DisP
Free topic
Krejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
25.DisPFree topicSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / ----
26.
DP
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
27.
BP
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
28.
DP
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF1 / 1
29.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
30.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF0 / 1--
31.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
32.
DisP
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
33.BP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Čepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
34.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruÚstav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
35.
BP
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
36.
BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
1 / -- Haltof, R.
37.
BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
38.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
39.
DisP
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFprohlížet
0 / 2
--
40.
DisPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forests
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
1 / 1 Basu, S.
41.
DisP
Not specified theme
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / ----
42.BP
Nutriční hodnota vybraných škůdců pro pavouky
Michalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
prohlížet1 / 1 Uhrinec, M.
43.
DisP
Populační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkova
Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP----
AF
prohlížet
0 / --
--
44.
BP
Potravní ekologie šelem na okraji Západních Karpat
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
45.
DP
Potravní ekologie velkých šelem a škody způsobené vlkem a rysem v jihozápadních ČecháchÚstav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Kročil, D.
46.
BP
Potravní preference drobných zemních savců
Čepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
47.
BP
Radiační bilance lesního porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
48.
BP
Sezónní dynamika bioelementů srážkových a půdních vod na trvalé výzkumné ploše Rájec-Němčice: Kompilace a re-analýza historických datValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LESN
--LES
LDF
prohlížet0 / 1--
49.
DP
Sezónní dynamika bioelementů ve srážkových a půdních vodách na trvalé výzkumné ploše Rájec-Němčice: Srovnání historických dat s vlastním měřenímÚstav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
50.DP
Small terrestrial mammals versus deciduous tree plantations - a real threat?
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
51.DisP
Soil carbon dynamics in floodplain ecosystems
Pavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF0 / 1--
52.
BP
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet
0 / 2
--
53.
BP
Škody způsobované rysem ostrovidem v České republice a v Evropě
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
54.
BP
Škody způsobované rysem ostrovidem v České republice a v EvropěÚstav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
55.
DPThe effect of reforestation type and age on the function of spiders in leaf-litter decomposition in tropical forests
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / ----
56.
DP
The effect of reforestation type and succession on the interaction between web-building spiders and their preyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
57.
BP
The effect of reforestation type and succession on the interaction between web-building spiders and their prey
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
58.
DP
The effectiveness of primary production of the forest ecosystem
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
59.
DisP
Theme by the student proposal
Marková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
60.
BP
Time balance of production gains and respiration losses of the forest ecosystem
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
61.DPÚčinnost primární produkce lesního ekosystémuJanouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
62.
DisP
Vlastní téma
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / --
--
63.
DPVlastní témaÚstav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
64.
BP
Vlastní téma
Valtera, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
65.BP
Vliv biologické ochrany (hnízdní podpory dravců a sov) na populační dynamiku drobných savců
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
0 / 2
--
66.DPVliv drobných savců na obnovu dřevinÚstav ekologie lesa (LDF)
--
----LDF0 / 2--
67.
BP
Vliv drobných savců na obnovu dřevin
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
1 / 2 Ohryzek, D.
68.BPVliv drobných savců na obnovu lesa v Orlických horáchČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF0 / --
--
69.
DP
Vliv reaktivního dusíku na výživu fosforem v různých porostechRotter, P.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
70.
DisPVliv struktury krajiny na efektivitu arborikolních pavouků v biologickém boji proti škůdcům ovocných dřevin
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
71.
DPVliv typu a věku znovuzalesnění na interakci mezi pavouky a jejich kořistí v tropických lesích Thajska
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
72.
BP
Vliv typu a věku znovuzalesnění na interakci mezi pavouky a jejich kořistí v tropických lesích ThajskaMichalko, R.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF0 / --
--
73.BPVliv vrcholových predátorů na lesní ekosystémyÚstav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
1 / 1 Křipský, T.
74.DisPVolné témaÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 1--
75.
BP
Volné témaSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
76.
DP
Volné téma
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
77.DisP
Volné téma
Krejza, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFprohlížet
0 / 2
--
78.
DisP
Volné témaÚstav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----
LDF
prohlížet
1 / --
79.
DisP
Volné téma
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
80.
DisP
Volné téma.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--LDF0 / --
--
81.DisPVolné téma.Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ----LDF0 / --
--
82.
DP
Vyhodnocení koloběhu prvků ve smíšených porostech v oblasti Drahanské vrchovinyMenšík, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 2--
83.
BP
Výskyt vlka obecného v Levočských vrších a jeho potenciální vliv na lesní ekosystémy
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet1 / 1 Džugan, P.
84.DPVývoj lesního ekosystému po odumření hlavní etáže jehličnanů na zájmovém územíValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
85.
BP
Význam pavouků v dekompozičních řetězcích různých typů lesních porostů
Ústav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
0 / 3
--
86.
BP
Význam půdní organické hmoty pro biogeochemický koloběh uhlíku ve smíšených porostech (Drahanská vrchovina)
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
87.
BP
Zastoupení živin v potravě drobných zemních savcůČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
88.
BPZhodnocení fenologických pozorování v bukovém porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1--