Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisPAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.
DisPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
4.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
5.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
8.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
ZP
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
15.BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
16.
BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Čiháček, M.
17.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
18.DisPContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
20.BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
21.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DisP
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
26.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
4 / -- Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
27.
DP
Dřevostavba bytového domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
28.
DP
Dřevostavba rodinného domu
Slávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
29.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
30.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DisPDynamická analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BP
Dynamická analýza větve stromu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
Morandini, M.
36.DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BP
Elektronické měření kulatinyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
DisP
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
43.ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
45.
BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
46.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.BP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
DisPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
49.
DisP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
50.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
51.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
53.BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Vavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
56.
DisPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DisP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DisP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
59.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
60.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
61.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
62.
DisP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
65.
DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
66.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
67.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
69.DPNávrh dřevostavby s využitím BIM
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
70.
DisP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.DP
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti tématu
0 / 4
--
72.ZP
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
73.
DisP
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDF
Podrobnosti tématu
1 / --
74.
DisPNumerical model of mechanical behavior of green woodTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DisP
Numerická analýza chování stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
78.
BP
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
80.
BP
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
81.
DisP
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.ZP
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
ZP
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.
BP
Numerický model tahové zkoušky
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
ZP
Numerický model tlumeného kmitání dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
86.
ZP
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
DP
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
88.ZP
Optimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DisPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
93.ZP
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DisP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
96.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.
BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Hunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
98.
DP
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
99.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
DisPRůst dřevin na buněčné úrovniGiagli, K.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 3
101.
DisP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
BPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
103.DPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
ZP
Spektrální analýza hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
106.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
107.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susůGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.
DP
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IIÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.BP
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
110.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4
--
111.
BP
Stanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 6
--
112.
BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 6
113.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
114.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5--
115.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
117.DisP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.DisP
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostaveb
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DisP
Tepelná analýza složených konstrukcí
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
120.DPTepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavbySlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / -- Přikryl, V.
Šípek, J.
121.
BP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
122.
DisP
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
123.
DisP
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
124.
BP
Tvorba dřeva jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
125.DisPUtilization of wood in history investigated on rural buildingsRybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
126.
DP
Validace materiálového modelu kořenového systému
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.ZPVerifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrkuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
ZP
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.
DisP
Vlastní témaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
5 / --
130.
DisP
Vlastní témaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
131.
DisP
Vlastní téma
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 4
132.
DisP
Vlastní téma
Král, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DisP
Vlastní témaKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
3 / -- Horníček, S.
Panáček, R.
Linhart, V.
134.BP
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 5--
135.BP
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
136.
BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
137.DP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
138.
BPVliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSHÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
139.DP
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
140.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
141.
ZPVliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spojeTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
142.
ZP
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné deskyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
143.
DP
Vliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
144.
DisP
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klimešová, A.
145.
DPVliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti deskyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
146.BP
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
DisP
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbám
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DisP
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubuVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
149.
BP
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
150.
BP
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
151.
BP
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Skokan, V.
152.
ZPVliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevěTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
153.
DPVliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
154.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3
--
155.
BP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
156.DP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
157.
DP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
158.BP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
159.
BP
Využití akustických emisí při tahové zkoušceÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
160.
DisP
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských staveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BPVyužití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v KouřimiKolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
B-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
162.
DisP
Využití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušeníÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
DP
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BP
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
B-DSGN
B-DREV
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.DisPVývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovinÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
166.ZP
Výztuže rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
167.
DisPVznik thyl v bukovém dřevěGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
BP
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.DP
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
170.
BP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Trlica, O.
171.
DP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
172.DP
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
173.BP
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.BPZmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.
BP
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
176.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatuGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
177.DisP
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
178.DisPZměna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatuGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
180.DisPZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Cristini, V.
181.
BP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
182.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.DisPZměny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
184.DisPZměny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.BP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARBLDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Švec, K.
186.DP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
187.
DP
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižováníÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--