Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
2.
DisTActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
4.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WED-WE-WBTFFWTDetails of topic0 / 3--
5.BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
6.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
8.
DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
10.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA--FFWTDetails of topic0 / ----
11.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
12.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
13.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
14.BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
15.BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / 5
--
16.
DT
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřeva
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-TIMS
C-WE
C-NI
C-SNBD
C-TIMS-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
17.BTAspekty moderných dřevostavebDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
18.
DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
19.
DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Vavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
20.
Final thesis
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
21.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic0 / 1--
23.
BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Kolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
25.BTDendrochronologické datování subfosilního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
FFWT
Details of topic0 / 1--
26.
DisTDesign of solid-wood beams and panels without glue joint
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.BT
Dřevostaba rodinného domu
Slávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
8 / --
Moščáková, H. S.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
Fabiánová, A.
Přerovský, P.
Komárková, A.
Zichová, R.
28.
DT
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic1 / --
29.DTDřevostavba rodinného domuSlávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
1 / --
30.Final thesisDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
31.Final thesisDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
32.Final thesisDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
33.
DisT
Dynamická analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--FFWTDetails of topic0 / --
--
34.
DisT
Dynamická analýza stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
35.
BTDynamická analýza větve stromuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / --
--
36.
DisT
Dynamické vlastnosti dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWTDetails of topic
1 / --
37.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--FFWT
Details of topic
0 / --
--
38.DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFOFFWT
Details of topic
0 / 2
--
39.
BTElektronické měření kulatinyDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
40.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1--
41.DTExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
42.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
43.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Grolig, T.
44.Final thesisExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
45.Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
46.
BT
Experimentální modální analýza stromu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
47.
DT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
48.BTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
49.DisTExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
50.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
51.
DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
52.BTHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 1--
53.
DTInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFOFFWTDetails of topic
0 / 1
--
54.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
55.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 1--
56.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
57.DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
58.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
59.
DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
60.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
61.DTMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
62.Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
63.DisT
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
64.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
66.
DT
Modální analýza výřezu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
Final thesis
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
68.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
69.BTNávrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic0 / 1
--
70.
DT
Návrh dřevostavby s využitím BIMDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)C-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
71.
DisT
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--FFWT
Details of topic
0 / --
--
72.
DT
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
73.
Final thesis
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
74.
DisT
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Trcala, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWTDetails of topic
1 / --
75.
DisTNumerical model of mechanical behavior of green wood
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
76.
BTNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-FUR
B-ARB
B-FDSGN
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 1--
77.
BT
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FDSGN
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
78.
DisT
Numerická analýza chování stromu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
79.
BTNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.
BT
Numerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-FDSGN
B-TMZD
B-FUR
B-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
--
B-FUR-FDM
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
81.BTNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI--MENDELUDetails of topic0 / 5--
82.
DisT
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
83.Final thesis
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
84.
Final thesis
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
85.BTNumerický model tahové zkoušky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
86.
Final thesis
Numerický model tlumeného kmitání dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
87.
Final thesis
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
88.
DT
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
C-FDSGN
C-FEN
C-TMZD
C-NI
C-TIMS
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
C-FE-FE
C-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2--
89.Final thesisOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
90.Final thesisOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
91.
DisT
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
92.DTOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
93.
BT
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřevaBaar, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
94.
Final thesis
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
95.
DisT
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
96.
DisT
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
97.
DisT
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
98.
BT
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
99.
DTRelation between elasticity limit and ultimate strength in green woodPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFOFFWT
Details of topic
0 / 2
--
100.
DisT
Růst dřevin na buněčné úrovni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
101.DisTRůst dřevin na buněčné úrovniGiagli, K.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / 3
Tsalagkas, D.
102.
DisT
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
103.BTSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
104.
DT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
105.
BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 1--
106.
DT
Skladování kulatiny ve voděHunková, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / ----
107.
BTSkladování kulatiny ve vodě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
108.Final thesisSpektrální analýza hudebního nástrojeDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
109.BTSrovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2--
110.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
111.
DT
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
112.
BT
Stanovení jakosti a rozměrů řezivaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
113.
BT
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
114.
BTStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 6--
115.
BT
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic1 / 6 Pilař, D.
116.
DT
Stanovení statické lomové houževnatosti smrku v módu I
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-WE
C-TMZD
C-SNBD
C-WE-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
117.
DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
118.
DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
119.
Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
120.
Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
121.
DisT
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republiceGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
122.
DisT
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostavebSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
123.
DisT
Tepelná analýza složených konstrukcí
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
124.
DT
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
2 / -- Přikryl, V.
Šípek, J.
125.BT
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / --
--
126.
DisTThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
127.
DisT
The influence of selected factors on dynamic properties of woodDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
128.BTTvorba dřeva jehličnatých dřevin
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-WI
B-ARB
B-LAND
--
--
B-ARB-ARB
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
129.DisTUtilization of wood in history investigated on rural buildingsRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME--FFWT
Details of topic
0 / 1--
130.
DT
Validace materiálového modelu kořenového systému
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
131.
Final thesis
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrkuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
132.
Final thesisVerifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / ----
133.DisT
Vlastní téma
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
FFWT
Details of topic
4 / --
Manzo, G.
Machová, D.
Hess, D.
Zatloukal, P.
134.DisT
Vlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
135.
DisT
Vlastní téma
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
1 / 4
Nedic, V.
136.
DisT
Vlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
--
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1--
137.DisT
Vlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-PFD
D-WE
--
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
2 / --
138.
BTVliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
--MENDELU
Details of topic
0 / 5--
139.
BT
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
140.
BT
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušcePraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-ARB
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
141.
DT
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušceDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
142.BTVliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSHJanák, K.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
143.
DTVliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / ----
144.
BT
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-SNBD
B-WI
B-TMZD
B-TIMS-TIMS
--
B-WI-WI
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
145.
Final thesis
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / ----
146.
Final thesis
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
147.DTVliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnosti
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
148.
DisT
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromůPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / 1
149.DTVliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
150.
BT
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účelyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
151.DisTVliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbám
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
152.
DisT
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / ----
153.BTVliv šířky a pozice korního můstku na hojení ranPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic0 / 3
--
154.
BT
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-WI
B-FOR
B-ARB-ARB
B-WI-WI
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
155.
BT
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovniVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
156.
BT
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřevaHlásková, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-WI-WI
FFWTDetails of topic
1 / --
157.
Final thesis
Vliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevěTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
158.DT
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3--
159.
DT
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
160.BT
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
161.
DT
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
162.
DTVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 2--
163.
BT
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 2--
164.
BT
Využití akustických emisí při tahové zkoušceTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
165.
DisT
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských stavebRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
166.
BT
Využití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v Kouřimi
Kolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
B-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
167.
DisTVyužití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušeníVavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
168.
DT
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
169.
BT
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FUR
B-TMZD
B-TIMS
B-FDSGN
B-WI
B-FUR-FDM
--
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
FFWT
Details of topic0 / 1--
170.
DisT
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovin
Král, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--
FFWT
Details of topic
2 / 2
171.
Final thesis
Výztuže rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
172.
DisTVznik thyl v bukovém dřevěGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
173.
BT
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
174.
DT
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic0 / 3--
175.
BT
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-ARB
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
1 / 2
176.
DTZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic0 / 2--
177.
DT
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
178.
BTZkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácíBaar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
179.BTZmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
180.
BT
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
181.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
182.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
183.
DisTZměna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatuGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
184.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatuGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
185.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
186.
BT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
187.DisT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
D-WE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
188.
DisTZměny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
189.DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
190.
BTZměny stability odumírajících a odumřelých stromůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
1 / 2
Švec, K.
191.
DT
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
192.
DT
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižování
Hunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--