Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.BT
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
2.
DT
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
3.
BT
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-ARB
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
1 / 2
4.
DT
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
5.
DTZjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
6.
BT
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
7.
BT
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / 3--
9.DisTZměna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatuGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
10.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
11.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatuGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
12.DisTZměna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
13.DisTZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
14.BTZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
15.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
16.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
17.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
FFWT
Details of topic0 / 2--
18.
BT
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
1 / 2
19.
DT
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
20.
DT
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižováníDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--