Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DPValidace materiálového modelu kořenového systému
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
ZPVerifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
ZP
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
4 / --
5.DizP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.DizP
Vlastní téma
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
1 / 4 Nedic, V.
7.
DizP
Vlastní témaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DizP
Vlastní témaKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
2 / --
9.
BP
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 5
--
10.BPVliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
11.
BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušceÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.DPVliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušcePraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LILDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSH
Janák, K.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
15.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
ZP
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
17.
ZPVliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.DPVliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
19.DizP
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DPVliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti deskyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
22.
DizP
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbám
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DizP
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
24.BP
Vliv šířky a pozice korního můstku na hojení ran
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
25.
BP
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografemPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
26.
BP
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
27.
BP
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
28.
ZP
Vliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
30.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence deskyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
31.
BP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
DP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
34.
BP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
35.
BPVyužití akustických emisí při tahové zkoušceTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
DizP
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských staveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BP
Využití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v Kouřimi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
B-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DizP
Využití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušení
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.DPVyužití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.BP
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
B-DSGN
B-DREV
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
DizP
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti témy2 / 2
42.
ZPVýztuže rezonanční desky klavíruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.DizP
Vznik thyl v bukovém dřevě
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--