Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | X | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTPevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vláknaDániel, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
2.BTPorovnání sezónních změn v distribuci impedance dřeva a sestavení vzorníku pro vyhodnocování snímků elektrického impedančního tomografuKolařík, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
3.Final thesisPosouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
4.BTPoužití nanočástic pro snížení hygroskopicity dřevaDániel, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
5.DisTPredikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WEFFWTDetails of topic0 / 2--
6.DisTPropustnost a impregnovatelnost dřeva smrku (buku, dubu) chronicky poškozeného suchem.Horáček, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WED-WE-WBTFFWTDetails of topic0 / 2--