Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.BTNávrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMSFFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
4.
DisT
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--FFWTDetails of topic
0 / --
--
5.
DT
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
6.
Final thesis
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
7.
DisT
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Trcala, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic1 / --
8.DisTNumerical model of mechanical behavior of green woodDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--FFWTDetails of topic0 / --
--
9.
BT
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-ARB
B-FDSGN
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic0 / 1--
10.
BT
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FDSGN
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
11.
DisT
Numerická analýza chování stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
12.
BTNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Numerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-FDSGN
B-TMZD
B-FUR
B-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
--
B-FUR-FDM
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1--
14.BT
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojů
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
15.DisT
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
16.
Final thesis
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
17.
Final thesis
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
18.
BT
Numerický model tahové zkoušky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
19.
Final thesis
Numerický model tlumeného kmitání dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
20.
Final thesis
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
21.DT
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-WE
C-FDSGN
C-FEN
C-TMZD
C-NI
C-TIMS
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
C-FE-FE
C-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2
--