Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--FFWTDetails of topic0 / ----
2.DTMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
3.DTMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
4.Final thesisMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
5.DisTMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--FFWTDetails of topic0 / ----
6.Final thesisMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
7.DTModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
8.DTModální analýza výřezuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
9.Final thesisMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----