Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DizPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.DizPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
5.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
9.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.DizPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
15.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
16.
BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
17.
DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
DizP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Kolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.
DizP
Design of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
26.
BP
Dřevostaba rodinného domuSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy4 / --
27.
DP
Dřevostavba bytového domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
1 / --
Trbušek, J.
28.DP
Dřevostavba rodinného domu
Slávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
1 / --
Hložek, O.
29.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
30.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
31.
ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.DizPDynamická analýza stromuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
33.
DizP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
34.
BP
Dynamická analýza větve stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.DizPDynamické vlastnosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy1 / --
36.
DizP
Dynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
37.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
38.
BP
Elektronické měření kulatiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
DizP
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.DizP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFPodrobnosti témy
1 / 1
43.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesa
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
44.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
45.
BP
Experimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
47.
BP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
48.
DizPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
49.
DizP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
51.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LESLDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
56.
DizP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
57.
DizP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
58.
DizP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
59.DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
61.ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
62.
DizP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztužíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
65.
DP
Modální analýza výřezuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.BPNávrh dřevostavby s využitím BIMÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIMÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
70.
DizP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
71.
DP
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-KI
N-KI-KILDFPodrobnosti témy
0 / 4
--
72.ZP
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.
DizP
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
74.
DizP
Numerical model of mechanical behavior of green wood
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
75.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BP
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.DizPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.BP
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojů
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
81.
DizP
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
82.
ZP
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
ZP
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
84.
BP
Numerický model tahové zkoušky
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
85.
ZP
Numerický model tlumeného kmitání dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
86.
ZP
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
87.
DP
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
88.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
ZP
Optimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.DizP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
92.
BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
93.
ZP
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
94.
DizP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.
DizP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
96.
DizP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
97.
BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
98.
DP
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green wood
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFOLDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
99.
DizP
Růst dřevin na buněčné úrovniÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
DizP
Růst dřevin na buněčné úrovniGiagli, K.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy1 / 3
101.
DizP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Rybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
DP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
ZPSpektrální analýza hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
106.
BPSrovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudůGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susůGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
108.DP
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
109.
BPStanovení jakosti a rozměrů řezivaHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
111.
BPStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
112.
BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 6
113.
DP
Stanovení statické lomové houževnatosti smrku v módu I
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-TMZD
N-SNBD
N-DI-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
114.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
115.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 5
--
116.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřevaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
117.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
118.
DizP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
DizP
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
120.
DizP
Tepelná analýza složených konstrukcí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
121.
DP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
2 / --
122.
BP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
123.
DizP
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
124.
DizP
The influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
125.
BP
Tvorba dřeva jehličnatých dřevin
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 5
--
126.DizP
Utilization of wood in history investigated on rural buildings
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
DP
Validace materiálového modelu kořenového systému
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
128.
ZP
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
129.ZPVerifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
130.DizPVlastní témaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
5 / --
Manzo, G.
Machová, D.
Kundera, H.
Hess, D.
Zatloukal, P.
131.DizPVlastní témaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
132.
DizP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDFPodrobnosti témy2 / 4
133.
DizP
Vlastní téma
Král, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.DizPVlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti témy2 / --
135.
BP
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
136.BPVliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti témy0 / ----
137.BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
138.
DP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
139.
BPVliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSHJanák, K.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
140.
DP
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
142.
ZP
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
143.
ZP
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
144.
DPVliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
145.
DizPVliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy
1 / 1
146.DP
Vliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti desky
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI--MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
147.
BPVliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účelyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
148.
DizPVliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbámBaar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
149.DizPVliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
150.
BPVliv šířky a pozice korního můstku na hojení ranPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
151.
BP
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografemÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
152.
BP
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
153.BPVliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřevaHlásková, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
154.
ZP
Vliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevě
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
155.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3--
156.DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3--
157.
BP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
158.
DP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
159.DPVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
160.BPVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
161.
BP
Využití akustických emisí při tahové zkoušce
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
162.
DizP
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských staveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
163.
BP
Využití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v KouřimiKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
B-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
164.
DizPVyužití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušeníVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
165.
DP
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
166.
BP
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
B-DSGN
B-DREV
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
167.
DizPVývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovinKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy2 / 2 Špavor, O.
Nociar, M.
168.
ZP
Výztuže rezonanční desky klavíruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
169.
DizPVznik thyl v bukovém dřevěGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.
BP
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
171.
DP
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
172.BPZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti témy1 / 2
173.
DPZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
174.
DP
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DICPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
175.BP
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřevaSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
177.
BP
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiuPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
178.
DizP
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DizP
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
180.
DizPZměna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatuGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
181.DizP
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.DizPZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.
BP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
184.
DizPZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
185.
DizP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
186.
DizP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
187.
BP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Švec, K.
188.DPZměny stability odumírajících a odumřelých stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
189.
DPZtráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižováníÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--