Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.
DisPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Nop, P.
4.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
5.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
7.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
9.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
11.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šeda, V.
13.
ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
14.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
15.BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
16.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
17.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
18.
DisP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Kolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Rybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
22.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Kolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DisPDesign of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.BP
Dřevostaba rodinného domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu4 / -- Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
27.
DP
Dřevostavba bytového domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
28.
DP
Dřevostavba rodinného domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
29.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
32.DisP
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.DisPDynamická analýza stromuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BPDynamická analýza větve stromuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDFPodrobnosti tématu1 / --
36.DisPDynamické vlastnosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
37.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFOLDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BP
Elektronické měření kulatiny
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
43.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
44.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
BP
Experimentální modální analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
48.
DisPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
49.
DisP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
51.
BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
53.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
56.
DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DisP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DisP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
60.
DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
62.
DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
63.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
64.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DP
Modální analýza výřezu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
67.DP
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
68.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
69.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
DisP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
71.
DP
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KILDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
72.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
73.
DisP
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDF
Podrobnosti tématu
1 / --
74.DisPNumerical model of mechanical behavior of green woodÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.DisPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.BP
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
Numerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
80.
BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
81.DisP
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
ZP
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
83.
ZP
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
84.
BP
Numerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
ZP
Numerický model tlumeného kmitání dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.ZP
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
87.DP
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
88.
ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
89.
ZP
Optimalizace skladby překližované rezonanční desky
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.DisP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
92.
BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
93.ZPPosouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DisPPredikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
95.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Zlámal, J.
96.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
97.
BPPrůzkum a dokumentace dřevěné konstrukceHunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
98.
DP
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 3
101.
DisP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní UkrajinyRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti tématu1 / 1
102.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
103.
DP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
104.
BPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LESLDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
ZP
Spektrální analýza hudebního nástrojeTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
BPSrovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
107.
BPSrovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.
DP
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IIÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BPStanovení jakosti a rozměrů řezivaHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
111.
BP
Stanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
112.
BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu
1 / 6
113.DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
114.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
115.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
116.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřevaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
117.
DisPStrukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republiceGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
118.
DisP
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
119.
DisP
Tepelná analýza složených konstrukcí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
120.DP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / --
Přikryl, V.
Šípek, J.
121.
BP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
122.DisPThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
123.DisPThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.BPTvorba dřeva jehličnatých dřevinÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
125.DisP
Utilization of wood in history investigated on rural buildings
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Validace materiálového modelu kořenového systému
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.ZP
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
128.
ZP
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
129.DisPVlastní témaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
5 / --
Manzo, G.
Machová, D.
Kundera, H.
Hess, D.
Zatloukal, P.
130.
DisP
Vlastní témaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.
DisP
Vlastní témaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 4
Nedic, V.
Oberle, A.
132.
DisP
Vlastní téma
Král, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.DisP
Vlastní téma
Král, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
LDFPodrobnosti tématu3 / --
134.
BPVliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
135.
BP
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
136.
BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
137.
DP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
138.
BP
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSH
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
139.
DP
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
ZP
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
142.
ZPVliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
143.
DPVliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
144.
DisP
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klimešová, A.
145.DPVliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
146.
BP
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
DisP
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbám
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DisPVliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
149.BPVliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografemPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
150.
BP
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
151.
BP
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
152.
ZP
Vliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
153.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
154.
DPVliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
155.
BPVliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.DP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
157.
DP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
158.BPVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
159.
BP
Využití akustických emisí při tahové zkoušceTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
160.
DisP
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských stavebÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
161.
BPVyužití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v Kouřimi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
B-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
162.
DisP
Využití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušení
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.DP
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BP
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměruSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
B-DSGN
B-DREV
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
165.
DisP
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
166.
ZP
Výztuže rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.
DisP
Vznik thyl v bukovém dřevě
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
168.
BP
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
169.
DP
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
170.BPZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Trlica, O.
171.
DP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
172.
DP
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DICÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
173.
BP
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.
BP
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
BP
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
176.
DisPZměna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatuGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
177.DisP
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
178.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / --
181.
BP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
182.DisPZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
184.DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.BPZměny stability odumírajících a odumřelých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
186.DPZměny stability odumírajících a odumřelých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
187.
DPZtráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižováníHunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--