Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
5.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
ZP
Analýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
15.BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
16.
DP
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-DI
N-NI
N-SNBD
N-STAV-STAV
N-DI-DI
N-NI-NI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
18.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DisP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 1
23.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
26.
DisP
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BPDřevostaba rodinného domuSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
8 / -- Moščáková, H. S.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
Nejedlý, M.
Fabiánová, A.
Přerovský, P.
Zichová, R.
28.
DP
Dřevostavba bytového domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Trbušek, J.
29.
DP
Dřevostavba rodinného domuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
30.
ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
31.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
33.DisP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.DisP
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
35.
BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DisP
Dynamické vlastnosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Morandini, M.
37.
DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
39.
BP
Elektronické měření kulatiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DisP
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grolig, T.
44.
ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
45.
ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
46.
BP
Experimentální modální analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
BP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
DisP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
50.DisPFracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.
BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LESLDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
57.
DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DisP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
59.
DisPMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
60.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
63.
DisP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
64.
ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
66.DPModální analýza výřezuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
67.ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
69.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIMÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.DisP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
72.
DP
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu0 / 4
--
73.ZP
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
74.
DisPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
75.
DisP
Numerical model of mechanical behavior of green woodTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DisP
Numerická analýza chování stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.BP
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
80.
BP
Numerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DSGN
B-NAB
B-TMZD
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-NAB-TVN
--
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.BP
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5
--
82.
DisP
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
83.
ZP
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
84.
ZP
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.
BP
Numerický model tahové zkoušky
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
86.ZP
Numerický model tlumeného kmitání dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
87.
ZP
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-LI
N-DSGN
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-LI-LI
N-DSGN-DSGN
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
89.ZP
Optimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
90.
ZP
Optimalizace skladby překližované rezonanční desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DisP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
92.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
93.
BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřevaBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
ZP
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.
DisP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
96.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
97.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
98.
BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
99.
DP
Průzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcí
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
100.
DP
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green woodPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
101.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Giagli, K.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 3
103.
DisP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LILDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
DP
Skladování kulatiny ve vodě
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
108.BP
Skladování kulatiny ve vodě
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
ZP
Spektrální analýza hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
110.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
111.BPSrovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susůGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DPStanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IISebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
Stanovení jakosti a rozměrů řezivaHunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 4--
115.
BPStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 6
--
116.BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
1 / 6
117.DPStanovení statické lomové houževnatosti smrku v módu I
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-TMZD
N-SNBD
N-DI-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
119.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
120.
ZPStavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
122.
DisP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
123.
DisPTeoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostavebSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DisP
Tepelná analýza složených konstrukcí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
125.
DP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / --
Přikryl, V.
Šípek, J.
126.
BP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavbySlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.
DisPThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
DisP
The influence of selected factors on dynamic properties of woodÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
129.
BP
Tvorba dřeva jehličnatých dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
130.DisPUtilization of wood in history investigated on rural buildingsÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DP
Validace materiálového modelu kořenového systému
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
132.
ZPVerifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
133.ZP
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
134.
DisPVlastní témaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
Podrobnosti tématu
4 / --
Manzo, G.
Machová, D.
Hess, D.
Zatloukal, P.
135.
DisP
Vlastní témaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
136.
DisP
Vlastní téma
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 4
137.
DisP
Vlastní témaKrál, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
DisPVlastní témaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
Podrobnosti tématu
2 / --
139.
BP
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 5
--
140.
BP
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušcePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
142.
DP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
143.
BP
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSHJanák, K.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
144.
DP
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
145.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
146.ZPVliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
147.
ZP
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.
DP
Vliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
149.
DisP
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.
DPVliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti deskyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
151.
BPVliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.DisPVliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbámÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DisP
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
154.
BP
Vliv šířky a pozice korního můstku na hojení ran
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
155.
BP
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
156.
BP
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
157.BP
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
158.ZPVliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevěTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
DPVliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
160.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3
--
161.BPVliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
162.
DP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
163.DPVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
164.BP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
165.
BP
Využití akustických emisí při tahové zkoušceTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
166.
DisPVyužití dřeva v historii na základě analýzy venkovských staveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
BP
Využití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v Kouřimi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
B-STAV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
168.DisPVyužití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušeníVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
169.
DP
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.BP
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
B-DSGN
B-DREV
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.
DisP
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovinKrál, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Špavor, O.
Nociar, M.
172.ZP
Výztuže rezonanční desky klavíru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
173.
DisP
Vznik thyl v bukovém dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
174.
BPZátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
175.
DP
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP KřtinyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
176.
BP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
177.
DP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
178.
DPZjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
179.
BPZkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
BP
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřevaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
181.
BP
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
182.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatuGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
183.DisPZměna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatuGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
DisPZměna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
186.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
189.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
191.
BP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2
192.DPZměny stability odumírajících a odumřelých stromůPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.
DP
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižováníHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--