Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
2.DisPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
3.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
1 / 2 Nop, P.
4.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDFprohlížet0 / 3
--
5.
BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
6.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
7.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
0 / 2
--
8.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFprohlížet0 / 2--
9.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
10.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
LDF
0 / --
--
11.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
12.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
prohlížet1 / 1 Šeda, V.
13.
ZP
Analýza spojovací lamely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
14.BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFprohlížet0 / 2--
15.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFprohlížet0 / 5
--
16.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
1 / --
17.
DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
LDF
0 / 2
--
18.DisP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Vavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
0 / 1
--
19.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
0 / 1
--
20.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
21.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
LDFprohlížet
0 / 1
--
22.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
23.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
LDF
0 / 1
--
24.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Kolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
25.
DisP
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--LDFprohlížet0 / 1--
26.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFprohlížet
4 / --
27.
DP
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet
1 / --
Trbušek, J.
28.
DP
Dřevostavba rodinného domuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
1 / -- Hložek, O.
29.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF0 / --
--
30.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
31.
ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
32.
DisP
Dynamická analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
0 / --
--
33.DisPDynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
0 / --
--
34.
BPDynamická analýza větve stromuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFprohlížet0 / --
--
35.DisPDynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFprohlížet1 / -- Morandini, M.
36.
DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--LDFprohlížet
0 / --
--
37.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet
0 / 2
--
38.
BP
Elektronické měření kulatinyHunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / 2--
39.DisP
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
0 / 1
--
40.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
41.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDF
prohlížet
0 / 1
--
42.DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
prohlížet0 / 1--
43.
ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
44.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
45.
BP
Experimentální modální analýza stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / 2--
46.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF0 / 2
--
47.
BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
48.
DisP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 3
--
49.DisP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--LDFprohlížet0 / 1
--
50.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELU
0 / --
--
51.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF0 / 1
--
52.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
0 / 1
--
53.
BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-LES-LES
LDF0 / 1
--
54.
BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDFprohlížet0 / 1
--
55.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
56.
DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
LDF
0 / 1
--
57.DisPLomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
0 / 1
--
58.
DisP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--LDFprohlížet
0 / --
--
59.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / --
--
60.
DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
61.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paličekÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
0 / --
--
62.
DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
prohlížet0 / --
--
63.
ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
0 / ----
64.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
prohlížet0 / ----
65.DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
66.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
67.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF0 / --
--
68.BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV
LDF
prohlížet
0 / 1
--
69.DP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
LDF0 / 1
--
70.DisPNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--
LDF
0 / ----
71.
DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDFprohlížet0 / 4--
72.
ZP
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
73.DisPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
LDF
prohlížet1 / --
74.DisPNumerical model of mechanical behavior of green wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
0 / --
--
75.
BP
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDF
0 / 1
--
76.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDFprohlížet0 / 1
--
77.DisPNumerická analýza chování stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
0 / --
--
78.
BP
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
LDF0 / 1--
79.
BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
LDF0 / 1--
80.
BP
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
--
MENDELU
0 / 5
--
81.
DisP
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
0 / --
--
82.
ZP
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
83.
ZP
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
MENDELU
0 / --
--
84.
BPNumerický model tahové zkouškyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF0 / 2
--
85.ZP
Numerický model tlumeného kmitání dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELU0 / --
--
86.
ZP
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
87.
DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
LDF
0 / 2--
88.
ZP
Optimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / ----
89.
ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
90.
DisP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
prohlížet0 / ----
91.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
92.BPPorovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
93.
ZPPosouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
94.
DisP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--LDFprohlížet
0 / 1
--
95.DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFprohlížet1 / 2 Zlámal, J.
96.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
0 / 2
--
97.BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
0 / 3
--
98.
DP
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green woodÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDF0 / 2--
99.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Giagli, K.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet1 / 3
100.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--LDFprohlížet0 / 1
--
101.
DisPSestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní UkrajinyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDFprohlížet1 / 1 Sochová, I.
102.
BPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES--LDFprohlížet0 / 1--
103.BPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1
--
104.DPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
0 / 1
--
105.
ZPSpektrální analýza hudebního nástrojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDF
0 / --
--
106.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
prohlížet
0 / 2
--
107.
BPSrovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susůGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDF
0 / 2
--
108.DP
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
109.
BPStanovení jakosti a rozměrů řeziva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDFprohlížet
0 / 2
--
110.BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
111.BPStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFprohlížet
0 / 6
--
112.
BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet1 / 6 Pilař, D.
113.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--MENDELU
0 / 5
--
114.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI--MENDELUprohlížet
0 / 5
--
115.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / ----
116.ZPStavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFprohlížet
0 / --
--
117.
DisP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republiceÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
LDF
0 / 1
--
118.
DisP
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--LDFprohlížet
0 / 1
--
119.
DisPTepelná analýza složených konstrukcíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
prohlížet
0 / --
--
120.
DP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----LDF
2 / --
121.
BP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
122.
DisP
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
LDF
0 / 1
--
123.DisPThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
124.
BP
Tvorba dřeva jehličnatých dřevinÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
LDF
prohlížet0 / 5--
125.
DisPUtilization of wood in history investigated on rural buildings
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
LDF
0 / 1
--
126.DP
Validace materiálového modelu kořenového systému
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF0 / --
--
127.ZPVerifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrkuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF0 / --
--
128.ZP
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
0 / --
--
129.
DisP
Vlastní témaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDFprohlížet
5 / --
130.
DisP
Vlastní téma
Král, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
LDF
0 / 1
--
131.DisP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
0 / 2
--
132.
DisPVlastní témaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZDLDF2 / 4 Oberle, A.
Nedic, V.
133.
DisP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
LDFprohlížet3 / -- Linhart, V.
Horníček, S.
Panáček, R.
134.
BP
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV--MENDELU
0 / 5
--
135.
BP
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
136.
BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF0 / 2--
137.
DPVliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušcePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFprohlížet0 / ----
138.
BP
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSH
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
0 / --
--
139.
DPVliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / ----
140.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrkuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
141.
ZP
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
prohlížet0 / ----
142.
ZP
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
143.
DP
Vliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
144.
DisP
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
prohlížet
1 / 1
145.
DPVliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--MENDELU
0 / 2
--
146.
BP
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účelyTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF0 / --
--
147.
DisP
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbámBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
0 / 1
--
148.
DisP
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
prohlížet
0 / --
--
149.
BP
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
LDF
prohlížet0 / 2
--
150.BPVliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovniVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
--
LDF
0 / 2
--
151.BPVliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřevaHlásková, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
LDF
1 / -- Skokan, V.
152.
ZP
Vliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / --
--
153.
DPVliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
MENDELUprohlížet0 / 3
--
154.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--MENDELU0 / 3--
155.
BP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
156.DPVliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
157.
DP
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
158.BPVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
159.BP
Využití akustických emisí při tahové zkoušce
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / 2--
160.
DisP
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských stavebÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--LDF0 / 1--
161.
BP
Využití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v Kouřimi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
B-STAV
--
--
--
LDF
0 / 2
--
162.
DisP
Využití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušení
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
0 / 1
--
163.
DP
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
164.
BP
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
B-DSGN
B-DREV
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
LDFprohlížet
0 / 1
--
165.
DisP
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
0 / 2
--
166.ZPVýztuže rezonanční desky klavíruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF0 / --
--
167.
DisP
Vznik thyl v bukovém dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
0 / 1
--
168.
BP
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDF
prohlížet0 / 1
--
169.
DPZdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP KřtinyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LIN-LI-LI
LDF
0 / 3
--
170.
BP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
LDF
1 / 2
Trlica, O.
171.
DP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
prohlížet
0 / 2
--
172.
DP
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DICPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / 2--
173.BP
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
174.
BP
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřevaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
175.BPZměna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiuPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
176.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
177.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
178.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatu
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
179.DisP
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
LDF
prohlížet0 / 1--
180.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
prohlížet1 / --
181.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
D-DI
--
--
LDF
0 / --
--
182.BPZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
183.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
LDF
0 / 2
--
184.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
185.
BP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
1 / 2
186.
DP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF0 / 2--
187.
DP
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižování
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--