Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DisTAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
2.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
4.DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
5.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
6.DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.
DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
8.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
9.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
10.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
11.BTAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
12.DisTAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
13.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
14.
BTAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
15.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic0 / 5--
16.
DT
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřevaSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-TIMS
C-WE
C-NI
C-SNBD
C-TIMS-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Slávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Čiháček, M.
18.
DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
19.
DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
20.
Final thesisDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
22.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
2 / 1
Košťák, M.
Bujnoch, O.
23.
BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Kolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
25.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
26.
DisTDesign of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.BTDřevostaba rodinného domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
7 / --
28.
DT
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
29.DTDřevostavba rodinného domuSlávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic1 / --
30.
Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
31.
Final thesis
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / --
--
32.Final thesis
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
33.
DisT
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
34.
DisT
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--FFWT
Details of topic
0 / ----
35.BTDynamická analýza větve stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
36.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWTDetails of topic
1 / --
37.DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--
FFWT
Details of topic0 / ----
38.DTDynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
39.
BT
Elektronické měření kulatiny
Hunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
40.DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic0 / 1--
41.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
42.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
43.
DisTExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--
FFWT
Details of topic
1 / 1
44.Final thesisExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
45.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
46.BTExperimentální modální analýza stromuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
47.
DT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
48.
BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
49.
DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Král, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
50.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--FFWTDetails of topic0 / 1--
51.DTFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / ----
52.
BTHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
53.DTInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
FFWT
Details of topic0 / 1--
54.BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
56.Final thesisLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
57.
DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WED-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
58.DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--
FFWT
Details of topic0 / 1--
59.DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--FFWT
Details of topic
0 / --
--
60.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
61.
DT
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
62.Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
63.
DisT
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--FFWTDetails of topic
0 / --
--
64.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
65.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
66.
DTModální analýza výřezuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
Final thesis
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
68.DT
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
69.
BT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMSFFWTDetails of topic
0 / 1
--
70.
DT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
71.DisTNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
72.
DT
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
73.Final thesisNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
74.
DisT
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBTFFWTDetails of topic1 / --
75.
DisTNumerical model of mechanical behavior of green woodTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
76.BTNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-ARB
B-FDSGN
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 1--
77.
BT
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FDSGN
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic0 / 1
--
78.
DisT
Numerická analýza chování stromu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
79.
BT
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.
BT
Numerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR
B-TMZD
B-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-FUR-FDM
--
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
81.
BT
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojů
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
82.DisT
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
83.
Final thesis
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
84.
Final thesis
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
85.
BTNumerický model tahové zkouškyDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
86.Final thesisNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
87.
Final thesis
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
88.DT
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
C-FEN
C-FDSGN
C-TMZD
C-NI
C-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
C-FDSGN-FDSGN
--
C-FE-FE
C-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
89.
Final thesis
Optimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
90.
Final thesis
Optimalizace skladby překližované rezonanční desky
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
91.
DisT
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
92.
DT
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
93.BTPorovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřevaBaar, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
94.
Final thesis
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / ----
95.
DisT
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevin
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
96.
DisT
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
97.
DisT
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
98.
BT
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
99.DTPrůzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcíHunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 3--
100.
DT
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green woodPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFOFFWT
Details of topic
0 / 2
--
101.DisT
Růst dřevin na buněčné úrovni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
102.
DisT
Růst dřevin na buněčné úrovniGiagli, K.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic
1 / 3
103.
DisT
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
104.BTSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
105.
DT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic0 / 1--
106.
BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1
--
107.
DT
Skladování kulatiny ve vodě
Hunková, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
108.
BT
Skladování kulatiny ve vodě
Hunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
109.
Final thesis
Spektrální analýza hudebního nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
110.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic0 / 2
--
111.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
112.
DTStanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IISebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
113.BT
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Hunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
114.BT
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
115.
BT
Stanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 6--
116.
BT
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic1 / 6 Pilař, D.
117.
DT
Stanovení statické lomové houževnatosti smrku v módu ISebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
C-TMZD
C-SNBD
C-WE-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
118.DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic0 / 5--
119.
DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic0 / 5--
120.Final thesisStavba a vybrané vlastnosti reakčního dřevaGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
121.Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
122.
DisT
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republiceGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
123.
DisT
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostaveb
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
124.
DisT
Tepelná analýza složených konstrukcí
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
FFWT
Details of topic0 / --
--
125.
DTTepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavbySlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic
2 / --
Přikryl, V.
Šípek, J.
126.
BT
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / --
--
127.DisTThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
128.
DisT
The influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
129.BT
Tvorba dřeva jehličnatých dřevin
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-WI
B-ARB
B-LAND
--
--
B-ARB-ARB
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
130.
DisTUtilization of wood in history investigated on rural buildingsRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
131.
DTValidace materiálového modelu kořenového systémuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
132.
Final thesis
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
133.
Final thesis
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
134.
DisT
Vlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
4 / --
135.
DisTVlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
136.
DisTVlastní témaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
1 / 4
137.
DisT
Vlastní téma
Král, P.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
--
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1--
138.
DisT
Vlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-PFD
D-WE
--
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
2 / --
Linhart, V.
Horníček, S.
139.BT
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
140.BTVliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
141.BTVliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušcePraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-ARB
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 2--
142.
DT
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWTDetails of topic
0 / --
--
143.
BT
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSH
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
144.DT
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / ----
145.
BTVliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrkuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-SNBD
B-WI
B-TMZD
B-TIMS-TIMS
--
B-WI-WI
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
Final thesis
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
147.
Final thesisVliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné deskyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
148.DTVliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnostiTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
149.DisT
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic
1 / 1
Klimešová, A.
150.DT
Vliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti desky
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic0 / 2
--
151.BT
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
152.
DisT
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbámBaar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
153.
DisT
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / ----
154.
BT
Vliv šířky a pozice korního můstku na hojení ranDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic0 / 3--
155.
BT
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-WI
B-FOR
B-ARB-ARB
B-WI-WI
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
156.BTVliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovniVavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
157.
BT
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřeva
Hlásková, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WIB-WI-WI
FFWT
Details of topic
1 / -- Skokan, V.
158.
Final thesis
Vliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevě
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
159.DT
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
160.
DTVliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence deskyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3--
161.
BT
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
162.
DT
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
163.
DT
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
164.
BT
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
165.
BT
Využití akustických emisí při tahové zkoušceDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
166.
DisT
Využití dřeva v historii na základě analýzy venkovských staveb
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
167.BT
Využití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v Kouřimi
Kolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
B-TIMS
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
168.
DisT
Využití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušeníVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
169.
DT
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
170.
BT
Vývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměruSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-TMZD
B-TIMS
B-FDSGN
B-WI
B-FUR-FDM
--
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
171.
DisT
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovinDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
2 / 2
172.Final thesisVýztuže rezonanční desky klavíruDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
173.
DisT
Vznik thyl v bukovém dřevěDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
174.
BT
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic0 / 1--
175.
DTZdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP KřtinyPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic0 / 3
--
176.
BTZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
1 / 2 Trlica, O.
177.
DT
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
178.
DT
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
179.
BT
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácíDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
180.
BT
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřeva
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
181.BTZměna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiuPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
182.DisTZměna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
183.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
184.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
185.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
186.DisTZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
187.
BT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
188.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
189.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
190.DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
191.
BT
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB
FFWT
Details of topic1 / 2
192.
DT
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
193.
DT
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižování
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--