Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
2.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWTDetails of topic
1 / 2
Nop, P.
4.
DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
5.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
6.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
8.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
9.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWTDetails of topic0 / 2--
10.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
11.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
12.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Šeda, V.
13.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
14.BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic0 / 2--
15.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
16.
BTAspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Čiháček, M.
17.
DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
FFWT
Details of topic0 / 2--
18.DisTContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
19.
Final thesis
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.
BTDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
21.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic0 / 1--
22.
BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Kolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
23.BTDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
24.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1--
25.
DisT
Design of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
26.
BTDřevostaba rodinného domuSlávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
4 / --
Zástěra, P.
Tschertner, J.
Komárková, A.
Neužil, T.
27.
DT
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Trbušek, J.
28.
DT
Dřevostavba rodinného domu
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic1 / --
29.
Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
30.
Final thesis
Dynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
31.
Final thesisDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
32.
DisT
Dynamická analýza stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
33.
DisT
Dynamická analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--FFWTDetails of topic0 / --
--
34.
BT
Dynamická analýza větve stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / ----
35.
DisTDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWTDetails of topic
1 / --
Morandini, M.
36.DisTDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic0 / ----
37.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO
FFWT
Details of topic0 / 2
--
38.
BT
Elektronické měření kulatinyHunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
39.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
41.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
42.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
43.
Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
44.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
45.
BT
Experimentální modální analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 2--
46.
DTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
47.
BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 2--
48.DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
49.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
50.
DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----MENDELUDetails of topic0 / --
--
51.
BTHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
52.
DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic0 / 1--
55.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
56.
DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
57.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
58.DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
59.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
60.DTMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
61.
Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paličekDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
62.
DisT
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
63.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / --
--
64.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
65.
DT
Modální analýza výřezu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
66.
Final thesis
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
67.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
68.
BT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
69.
DT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
70.
DisT
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
71.
DT
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 4
--
72.
Final thesis
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáhání
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
73.DisT
Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Trcala, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
FFWTDetails of topic1 / -- Suchomelová, P.
74.
DisT
Numerical model of mechanical behavior of green wood
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME--
FFWT
Details of topic
0 / ----
75.
BT
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-ARB
B-FDSGN
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic0 / 1--
76.
BT
Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FDSGN
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic0 / 1
--
77.
DisTNumerická analýza chování stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
78.
BT
Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
79.BT
Numerická simulace zkoušky tvrdosti dle Brinella
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR
B-TMZD
B-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-FUR-FDM
--
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.
BT
Numerický model celodřevěných konstrukčních spojůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
81.
DisT
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
82.
Final thesis
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
83.
Final thesis
Numerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
84.
BT
Numerický model tahové zkoušky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
85.
Final thesis
Numerický model tlumeného kmitání dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
86.
Final thesis
Numerický model zkoušky stanovení zkornatění řeziva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
87.
DT
Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
C-FEN
C-FDSGN
C-TMZD
C-NI
C-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
C-FDSGN-FDSGN
--
C-FE-FE
C-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
88.
Final thesisOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
89.
Final thesis
Optimalizace skladby překližované rezonanční desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
90.
DisT
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
91.
DTOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
92.
BT
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Baar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / 1--
93.
Final thesisPosouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
94.
DisTPredikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
95.
DisTPredikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Zlámal, J.
96.
DisT
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
97.
BT
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3--
98.
DT
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green woodPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
FFWT
Details of topic
0 / 2--
99.DisTRůst dřevin na buněčné úrovniGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
100.
DisT
Růst dřevin na buněčné úrovni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / 3
Tsalagkas, D.
101.
DisT
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic1 / 1
102.BTSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--FFWTDetails of topic0 / 1--
103.DT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic0 / 1--
104.BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 1
--
105.
Final thesisSpektrální analýza hudebního nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
106.BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
107.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
108.
DTStanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IISebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
109.
BT
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
110.
BT
Stanovení mechanických vlastností kořenůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 4
--
111.
BT
Stanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 6
--
112.
BT
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic1 / 6 Pilař, D.
113.
DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-WE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
114.DTStanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic0 / 5--
115.
Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
117.
DisT
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
118.
DisT
Teoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
119.DisT
Tepelná analýza složených konstrukcí
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
120.DTTepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavbySlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
2 / --
121.
BT
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
122.
DisT
The influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--FFWT
Details of topic
0 / 2--
123.
DisT
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
124.
BTTvorba dřeva jehličnatých dřevinGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-WI
B-ARB
B-LAND
--
--
B-ARB-ARB
--
FFWTDetails of topic0 / 5--
125.
DisT
Utilization of wood in history investigated on rural buildings
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
126.
DT
Validace materiálového modelu kořenového systému
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
127.Final thesis
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
128.
Final thesisVerifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / ----
129.
DisTVlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
5 / --
Machová, D.
Manzo, G.
Zatloukal, P.
Hess, D.
Kundera, H.
130.
DisT
Vlastní téma
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
131.DisTVlastní témaGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
FFWTDetails of topic2 / 4 Nedic, V.
Oberle, A.
132.
DisTVlastní témaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
--
D-WE-WBT
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
133.
DisT
Vlastní téma
Král, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-PFD
D-WE
--
D-WE-WBT
FFWT
Details of topic3 / --
134.
BTVliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
135.
BT
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
136.
BT
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-ARB
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
137.
DT
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušcePraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / ----
138.
BT
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSH
Janák, K.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
139.DT
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / ----
140.
BT
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-SNBD
B-WI
B-TMZD
B-TIMS-TIMS
--
B-WI-WI
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
141.Final thesis
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
142.
Final thesis
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / --
--
143.
DT
Vliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnosti
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
144.
DisT
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / 1
145.
DT
Vliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-WE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
146.
BT
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
147.
DisT
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbám
Baar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.
DisT
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWTDetails of topic
0 / --
--
149.
BTVliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografemPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-WI
B-FOR
B-ARB-ARB
B-WI-WI
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
150.
BT
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
151.BT
Vliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-WI-WI
FFWTDetails of topic
1 / --
152.
Final thesisVliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevěTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
153.
DT
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
154.
DT
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
155.BT
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
156.
DT
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
157.
DTVyužití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směruTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
158.
BT
Využití akustické tomografie pro odvození vlastností dřeva kmene v podélném směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
159.BTVyužití akustických emisí při tahové zkoušceDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
160.DisTVyužití dřeva v historii na základě analýzy venkovských stavebRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
161.BTVyužití dřeva v historii na příkladu historických objektů ve skanzenu v KouřimiKolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
B-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
162.
DisT
Využití jednodeskového počítače Arduino pro kontinuální měření sušicího prostředí v hráni řeziva při přirozeném sušení
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
163.
DT
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.
BTVývoj dvouvrstvého laminátového vlhkoměru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FUR
B-TMZD
B-TIMS
B-FDSGN
B-WI
B-FUR-FDM
--
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
165.
DisT
Vývoj materiáklu na bázi dřeva z alternativních surovinDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
166.
Final thesis
Výztuže rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
167.DisTVznik thyl v bukovém dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
168.
BT
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
169.
DT
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FENC-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
170.BTZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
1 / 2
171.
DTZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
172.DTZjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
173.
BT
Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
Baar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
174.BTZmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřevaSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
175.
BT
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiuPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
176.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
177.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
178.DisT
Změna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
179.
DisT
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
180.DisT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Cristini, V.
181.BTZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
182.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
183.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
184.
DisT
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
185.
BT
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic1 / 2 Švec, K.
186.DTZměny stability odumírajících a odumřelých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
187.DT
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižování
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--