Přehled vypsaných témat - Ústav dřevařských technologií (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--LDF
0 / --
--
2.
DisP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
0 / 1
--
3.
DisPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
0 / --
--
4.
DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
5.
DisP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
prohlížet
0 / --
--
6.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
7.
DisP
Freie Thema
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
8.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
LDF
0 / ----
9.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI--
LDF
0 / 2--
10.
DP
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-NI
--
LDF
0 / ----
11.
BP
Internetový prodej nábytku
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
12.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDFprohlížet0 / 1--
13.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF0 / 1--
14.BP
Katalog výrobků
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF0 / ----
15.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
----LDF
0 / 2
--
16.
DisP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZDLDF
0 / --
--
17.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
0 / --
--
18.
BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuÚstav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
prohlížet
0 / 1
--
19.
DP
Masivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
LDF
prohlížet
0 / 2
--
20.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF
0 / --
--
21.
BP
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDF0 / 1
--
22.
DP
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
23.
DP
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--LDF0 / 1
--
24.
BP
Návrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
prohlížet0 / 1
--
25.
BP
Návrh vestavěné skříně do dřevostavby
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF0 / 1--
26.
BP
Návrh vchodových dveří do rodinného domu
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
prohlížet
0 / 2
--
27.
BP
Návrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-DREVB-DREV-DREV
LDF
0 / 1
--
28.
BP
Návrh zahradního altánu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
0 / 1
--
29.
DisP
Optimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyÚstav dřevařských technologií (LDF)D-DI--
LDF
prohlížet
1 / 1
Musil, T.
30.
DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
0 / 1
--
31.
DisP
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročností
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZDLDFprohlížet
1 / 2
32.DisP
Podpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
--
LDF
prohlížet1 / 2 Dřímal, B.
33.
DP
Porovnání akustických vlastností výplní vchodových dveříNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-DI-DI
LDF
prohlížet0 / 1--
34.
BP
Porovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-DREVB-DREV-DREV
LDF
prohlížet0 / 1--
35.
BP
Porovnání technických parametrů při zasklívání na silikon a na suché zasklení
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
0 / 1
--
36.
BP
Prostup tepla okenním hranolem
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet
1 / 1
Beneš, V.
37.
DP
Průzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcí
Hunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-STAV
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
38.
DP
Rámová dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
39.
DP
Skeletová dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
LDF0 / 2--
40.
BP
Soustružení dřeva, stroje a nástrojeRousek, M.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--MENDELU0 / 1
--
41.
BP
Veřejné povědomí o dřevostavbách v ČR ve vazbě na státní podporu.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 3
--
42.
DisPVlastní témaJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
LDF
0 / --
--
43.
DP
Vliv doplňkových zařízení k rekuperačním jednotkám na celkovou kvalitu vzduchu.
Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFprohlížet0 / 3
--
44.DP
Vliv konstrukce pilového kotouče na energetické poměry při podélném řezání dřeva
Kopecký, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
45.
DisP
Volné téma
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDFprohlížet
0 / 1
--
46.BP
Vyhodnocení montáže oken do běžných domů s domy nízkoenergickými
Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet
0 / 1
--
47.BP
Výměna betonového schodiště za schodiště dřevěné v rodinném domě
Najbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
prohlížet
0 / 1
--
48.BP
Výpočty energetických poměrů při řezání rostlého dřeva
Kopecký, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
49.BP
Vztahy mezi praxí, univerzitami a výzkumnými laboratořemi v oblasti materiálů na bázi dřeva v ČR.
Sviták, M.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
50.BPZáklady programování CNC strojů - frézka KX3Hlásková, L.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
LDFprohlížet0 / --
--
51.BPZpracovat postup montáže nových kastlových oken do historických objektůÚstav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
LDF
0 / 1
--
52.
DisPZpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbách
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
LDF
prohlížet
0 / --
--
53.
DisP
Zpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbách
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
LDF
prohlížet0 / 1
--
54.
DP
Způsoby měření fyzikálních vlastností obvodové stěny na bázi dřeva.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 3--