Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / --
3.
DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
4.BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
6.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
8.
DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
9.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1
--
10.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
12.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
13.BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
15.DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
16.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DisP
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BPDynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahuČerný, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
23.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DisP
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
27.
DisP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Pospíšil, T.
28.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
30.
BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
31.
BP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
34.BP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
45.
BP
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
48.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
53.BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
54.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
57.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
63.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
64.
DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
65.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2
66.DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.
DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
69.
DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
70.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
71.
BP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
DP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
73.
DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DP
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrských
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbamiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
77.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbamiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
78.DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
79.
DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
80.
DisP
Obnova lesa v odbobí sucha
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bezdíček, J.
81.
DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
DP
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
84.
DP
Odrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
85.
DPOptimalizace sběru osiva břízyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.DisP
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
87.BP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
89.DisP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
90.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
91.
BP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
92.
DP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
93.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
DP
Pěstování a využití cenných listnatých dřevin
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
DisP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu1 / 1
99.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
101.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
105.
DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
107.DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
109.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
110.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
111.
BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
112.
DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
BP
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše Hády
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
DP
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
BPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
116.
DP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
117.
BPPorovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní Americe
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
118.BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
119.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
120.DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
BP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
122.
DP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
123.BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.DPPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
DP
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větremMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.DisPPotenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holináchPodrázský, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
129.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
130.
BP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.DPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
133.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
134.DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
135.BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
136.BPProdukce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DP
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP Křtiny
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
138.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
139.DP
Produkční potenciál topolu osiky v ČR
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
140.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
142.BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
143.BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
144.BPPřemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
145.DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
146.DPPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
147.
DP
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
148.DisPPřirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
149.
DPPřirozená obnova modřínu opadavého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
150.
DisP
Quantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applications
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
151.
DPReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
152.
BP
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
153.
BP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
154.
DP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném sadu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DP
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
DP
Růst buku v podmínkách globální změny klimatu
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Blažek, P.
157.
BP
Růst dřevin ve větrolamu na BřeclavkuMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.DPRůst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kalouš, P.
159.
DP
Růstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeních
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
160.ZPRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
161.
BP
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.
DisPSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.Vrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
DisP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2 Uchytilová, T.
164.
BP
Sezónní dynamika indexu listové plochy přípravných porostů břízy bělokoréČerný, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
165.BPSíje břízy na kamamitních holinách BzeneckaMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
166.BPSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
168.BP
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
169.DP
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.BP
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
171.
BPSrovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.
DP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.DPSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.DPSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Váňa, F.
178.
DPSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
BPSrovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
180.
BP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
181.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
182.DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.DP
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
184.BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
185.
DP
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.
BP
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
187.DP
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
188.
BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
189.DP
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých Karpatech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
190.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
191.
DPStruktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
192.
DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
193.
DPStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
194.
DP
Studie vybudování školkařského provozu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
DP
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
196.BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
197.
DP
Transformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
198.
BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
199.
DP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
200.
BP
Variabilita podkorunových srážek ve smrkovém porostu v závislosti na výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pavlištová, H.
201.
BP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.
DP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
203.
DisP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / --
Kománek, M.
Jurek, V.
204.
DisPVlastní témaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
DisP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 2
206.
DP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.
DP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
208.
BP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.
BP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
210.BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.DP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
212.BPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
BPVliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a buku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
214.BPVliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepiléhoHoušková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.BP
Vliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglasky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
BP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
217.
DP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
218.DPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
219.
BPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
220.
BPVliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
BP
Vliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
222.DPVliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČRÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
223.
BP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
224.
DP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
225.
DPVliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
226.
DisP
Volné tíma
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2 Kadlec, J.
227.DP
Vyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
228.
DP
Vyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
229.BP
Vyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města Brna
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
DP
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města BrnaMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
DisP
Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysokýÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
232.
BPVyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holiněÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
233.
BP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
234.
DPVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
BPVyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry PunkvyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
BP
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatření
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
238.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
239.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
240.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
BP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DPVýchova bukového porostu v podmínkách přísušku na příkladě ŠLP ML Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sýkora, P.
243.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
244.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
245.BP
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
246.DP
Výskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
247.
DPVýskyt a obnova tisu v CHKO Moravský krasMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
248.
DP
Výskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostech
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
249.
DP
Využití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
250.
DP
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.BP
Vývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Skuhrová, E.
252.
BP
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
253.DP
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
254.
DP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
255.
BP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 4
--
256.
DP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
257.
BP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
258.
DP
Vývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
259.DP
Vývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
260.
DP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
261.
BP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
262.
DP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
263.
BP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
264.
DP
Zakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
265.
DP
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
266.
BP
Založení plantáže trnovníku akátu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
LES
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
267.
DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
268.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
270.
DP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
271.DP
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--