Summary of topics offered - Department of Silviculture (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.
DTAgroforestry systems in regions of Czech RepublicDepartment of Silviculture (FFWT)C-EUFO
--
--FFWT
Details of topic
1 / --
3.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
6.
BT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
7.BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
8.
DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 5--
9.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
MENDELUDetails of topic0 / 1--
10.
BT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
11.
DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
----
FFWT
Details of topic0 / ----
12.BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
13.
BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
14.BTAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
15.
DTAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / ----
16.DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
17.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Holík, J.
18.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Vrška, T.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
20.BTDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
21.
BTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
22.DT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
23.
DisT
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LID-FE-FS
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
24.
DT
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
25.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
26.DisTEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchDepartment of Silviculture (FFWT)D-LI
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
27.BTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
28.DTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic1 / 2 Šenovská, V.
29.
BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
30.
BT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / --
--
31.
DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / --
--
32.DTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 2
--
33.
BTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
34.
DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / --
--
36.
DisT
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
37.BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
------MENDELU
Details of topic
0 / ----
38.
DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----FFWTDetails of topic
0 / --
--
39.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
40.
BT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
41.
DT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
42.DTIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
43.DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
44.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / 2
--
45.
BT
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
46.BTInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
47.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
49.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
50.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
51.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
53.
DisT
Kořenový systém a stabilita stromůDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWTDetails of topic0 / --
--
54.DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýza
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
55.
DT
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.DT
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
57.
DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
59.DisTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
60.
DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
61.
DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
62.
DT
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
63.DisTNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyDepartment of Silviculture (FFWT)D-LID-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Hammond, M. E.
64.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic1 / 2
65.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
66.
DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturDepartment of Silviculture (FFWT)D-LID-FE-FS
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
67.DT
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
68.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
69.
BTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinDepartment of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
70.
BT
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
71.
DTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
72.
DT
Návrh reorganizace provozu lesní školky ………
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
73.
DT
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
74.
DT
Obnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / --
--
75.
DTObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
76.DisTObnova lesa v odbobí sucha
Department of Silviculture (FFWT)
D-LID-FE-FS--FFWT
Details of topic
1 / 1 Bezdíček, J.
77.
DT
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
78.
DT
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
79.DT
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
80.
DT
Odrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasí
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
81.
DT
Optimalizace sběru osiva břízy
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
82.
DisT
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
83.
BT
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůDepartment of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
84.
DTOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
85.
DisT
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
86.
BT
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
87.
BT
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
88.DTPařezová výmladnost v nízkém leseDepartment of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
89.
BT
Periodicita v klíčivosti osiva břízyDepartment of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
90.
DT
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
91.DT
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2
--
92.DT
Pěstování a využití cenných listnatých dřevin
Hurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
93.
DisT
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-LI
--
D-FE-FS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Bakeš, M.
95.
DT
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
96.
DT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Department of Silviculture (FFWT)
C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
97.
BT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemDepartment of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
98.
BTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
99.
DT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
100.
BT
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
101.
DT
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
102.
BT
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
103.
DT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
104.
BT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
105.
BT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
106.
DT
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiDepartment of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic0 / 2--
107.BTPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
108.DT
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
109.BT
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše Hády
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
110.DT
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / ----
111.
BTPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
112.
DT
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
113.BTPorovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní AmericeHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
114.
BT
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
115.
BT
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
116.
DT
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
117.
BT
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 4
--
118.DT
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
119.
BTPosouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
120.DTPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / ----
121.
DTPostavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
122.
DTPostavení jeřábu ptačího v PR Velý PolomMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
123.
DTPotenciál ohrožení lesních porostů větremMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
124.
DisT
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holinách
Podrázský, V.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
125.
BTPotenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovištiKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / --
--
126.BTPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
127.
DT
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
128.
BT
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Department of Silviculture (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
129.
DT
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinDepartment of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
130.
DT
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
131.
BT
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
132.
BT
Produkce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
133.
DT
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
134.
DT
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
135.
DT
Produkční potenciál topolu osiky v ČR
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / --
--
136.
BT
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1--
137.
DT
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
138.BT
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Department of Silviculture (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
139.BT
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Department of Silviculture (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
140.BTPřemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
141.
DT
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
142.
DT
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
143.
DT
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
144.
DisT
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-FE-FS
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
145.
DT
Přirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / --
--
146.
DisT
Quantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applications
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
147.DTReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
148.
BT
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
149.
BT
Reprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
150.
DT
Reprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném sadu
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
151.
DT
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
152.
DT
Růst buku v podmínkách globální změny klimatu
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
153.
BT
Růst dřevin ve větrolamu na Břeclavku
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
154.DT
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
155.
DTRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchDepartment of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
156.
Final thesisRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP KřtinyHurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
157.BT
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / ----
158.
DisT
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LI
D-LAND-FECOL
D-FE-FS
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
159.
DisT
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-LID-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
160.
BTSíje břízy na kamamitních holinách BzeneckaDepartment of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
161.
BT
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
162.
DT
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
163.
BT
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.
DT
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
165.
BT
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČRMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic0 / ----
166.BT
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
167.
DT
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
168.
BTSrovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
169.
DT
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
170.BT
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
171.
DT
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
172.
DT
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic1 / 1 Váňa, F.
173.
DT
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
174.
BT
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
175.
BT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
176.
DTSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
177.
DT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
178.
DT
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP HúrkyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
179.BT
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
180.
DT
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
181.
BT
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
182.
DTStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. SoběšiceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
183.BT
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
184.
DTStruktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
185.BT
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
186.DT
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
187.
DT
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
188.
DT
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
189.DTStudie vybudování školkařského provozuMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic0 / 1--
190.
DT
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
191.
BT
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
192.
DTTransformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
193.BT
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
194.DTTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
195.
BT
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
196.
DT
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
197.
DisT
Vlastní téma
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
2 / --
Jurek, V.
Kománek, M.
198.
DisT
Vlastní téma
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
199.DisT
Vlastní téma
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
200.DTVlastní téma
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / ----
201.DTVlastní témaDepartment of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic0 / ----
202.
BT
Vlastní téma
Knott, R.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
203.BTVlastní témaDepartment of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
204.
BT
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
205.
DT
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
206.
BT
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
207.BT
Vliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a buku
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
208.
BT
Vliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepiléhoHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 1--
209.
BT
Vliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglaskyDepartment of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
210.
BT
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
211.
DTVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
212.
DT
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / --
--
213.BTVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyDepartment of Silviculture (FFWT)
B-FOR
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
214.
BT
Vliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojní
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
215.BT
Vliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ Židlochovice
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
216.
DT
Vliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
Pavka, J.
217.BT
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
218.DT
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
219.DT
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
220.
DisT
Volné tíma
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
----FFWTDetails of topic
1 / 2
Kadlec, J.
221.DT
Vyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
222.
DT
Vyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Hurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
223.BT
Vyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města Brna
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
224.DT
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města Brna
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
225.
DisT
Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysokýDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS--FFWTDetails of topic
0 / --
--
226.
BT
Vyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holině
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
227.BT
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
228.DT
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
229.
BT
Vyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry PunkvyMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
230.
BT
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
231.
DTVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
232.
DT
Vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatření
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--FFWTDetails of topic0 / 1--
233.
DT
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
234.DT
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
235.
BT
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
236.
DT
Výchova bukového porostu v podmínkách přísušku na příkladě ŠLP ML Křtiny
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
237.
DT
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
238.
DT
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LEC-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
239.
BT
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
240.
DT
Výskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
241.
DT
Výskyt a obnova tisu v CHKO Moravský kras
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
242.DT
Výskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostech
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
243.
DT
Využití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačí
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / ----
244.
DT
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
245.BTVývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčků
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
1 / 1
246.
BT
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Department of Silviculture (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 4--
247.DTVývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
248.
DT
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4
--
249.BT
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
250.
DT
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
251.
BT
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 4
--
252.
DT
Vývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
253.
DT
Vývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.
Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
254.
DTVývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
255.
BT
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / 4
--
256.
DT
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
257.BTVývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 4
--
258.DT
Zakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
259.DT
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
260.
BTZaložení plantáže trnovníku akátu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
FOR
FFWTDetails of topic
0 / --
--
261.
DT
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiálu
Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
262.
BT
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
263.
BT
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluDepartment of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
264.DT
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
265.
DT
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letechKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----