Summary of topics offered - Department of Silviculture (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
2.DTAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-EUFOFFWTDetails of topic0 / ----
3.DTAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic1 / -- Ondrejčík, R.
4.BTAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEMENDELUDetails of topic0 / ----
6.BTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
7.BTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 5--
8.DTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 5--
9.DTAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEMENDELUDetails of topic0 / 1--
10.BTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / ----
11.DTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEFFWTDetails of topic0 / ----
12.BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
13.BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
14.BTAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
15.DTAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
16.BTAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
17.DTAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
18.DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Department of Silviculture (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic1 / 1 Holík, J.
19.DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Department of Silviculture (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
20.DisTDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
21.BTDlouhodobé skladování sadebního materiáluHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-ARB, B-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
22.BTDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
23.BTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
24.DTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
25.DisTDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / ----
26.DTDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
27.BTEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR, B-LANDMENDELUDetails of topic0 / ----
28.DTEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)C-FE, C-LEMENDELUDetails of topic0 / ----
29.DisTEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
30.DTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
31.DTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)C-EUFOFFWTDetails of topic0 / 2--
32.BTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-ARB, B-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
33.BTFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu borovice lesní Palátová, E.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
34.BTFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu modřínu opadavého na LS...Palátová, E.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
35.BTFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-ARB, B-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / ----
36.BTGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
37.DTGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
38.DTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
39.BTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
40.DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
41.DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
42.DisTHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic1 / 1 Bárta, A.
43.BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)MENDELUDetails of topic0 / ----
44.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEFFWTDetails of topic1 / -- Komarov, T.
45.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEFFWTDetails of topic0 / ----
46.BTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 1--
47.DTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
48.DTIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
49.BTInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FADetails of topic0 / 3--
50.DTInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FADetails of topic0 / 3--
51.BTInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
52.BTInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
53.BTInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
54.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
55.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 1--
56.BTKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
57.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 1--
58.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
59.BTKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
60.DisTKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / ----
61.DTLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
62.BTLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
63.DTLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
64.BTLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
65.DTLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
66.BTLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
67.BTLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
68.DTLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
69.BTLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
70.DTLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
71.DisTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / 1--
72.DTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
73.DisTMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
74.DTMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
75.DisTNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic1 / -- Hammond, M. E.
76.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic1 / 2 Plesl, V.
77.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
78.DTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic1 / 1 Bohdálek, M.
79.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / 1--
80.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
81.BTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
82.BTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
83.DTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
84.DTNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
85.DTObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
86.DTObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
87.DTObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic1 / -- Maša, M.
88.DisTObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic1 / 1 Bezdíček, J.
89.BTObnova smíšeného lesa na kamenitých svazích (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
90.DTObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEMENDELUDetails of topic0 / ----
91.BTObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)B-FORMENDELUDetails of topic0 / ----
92.DTOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
93.BTOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
94.DTOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
95.DTOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 3--
96.DTOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
97.DisTOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / 1--
98.DTOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
99.BTOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
100.DisTOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / ----
101.BTOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
102.BTPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
103.DTPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
104.BTPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
105.DTPerspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic1 / 1 Konvičný, M.
106.BTPěstebně-ekonomická analýza možnosti racionalizace výchovy smrkových nárostů a mlazin z přirozené obnovy (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
107.BTPěstební a historická analýza hospodaření nízkým a středním lesem ve vybrané oblasti - např. Křivoklátsko, Brněnsko, ŠLP Křtiny, M. Krumlov aj.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
108.DTPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
109.BTPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku" Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)MENDELUDetails of topic0 / ----
110.BTPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
111.DTPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
112.DisTPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / 1--
113.DTPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
114.DTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
115.DTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
116.BTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-ARB, B-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 2--
117.BTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
118.BTPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
119.DTPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
120.BTPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 1--
121.BTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-ARB, B-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
122.DTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
123.BTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
124.DTPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
125.BTPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
126.DTPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
127.BTPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)MENDELUDetails of topic0 / ----
128.DTPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
129.BTPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
130.BTPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 2--
131.DTPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
132.BTPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
133.BTPosouzení druhové čistoty porostů dubu uznaných za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu na LS...Palátová, E.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
134.BTPosouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatuPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic1 / 1 Burda, J.
135.DTPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
136.DTPostavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
137.DTPostavení jeřábu ptačího v PR Velý PolomMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
138.DTPotenciál ohrožení lesních porostů větremMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
139.DisTPotenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holináchPodrázský, V.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
140.BTPotenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovištiKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic1 / -- Baláš, V.
141.BTPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
142.DTPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
143.DTPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
144.BTPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
145.BTPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-ARB, B-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 2--
146.DTPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
147.BTProdukce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
148.BTProdukce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
149.DTProdukce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
150.DTProdukce topolu osiky na ŠLP Křtiny Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
151.DTProdukční potenciál topolu osiky v ČRMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
152.BTPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
153.DTPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
154.BTPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
155.DTPředosevní příprava dřezovce (Gleditsia sp.)Houšková, K.Department of Silviculture (FFWT)C-EUFOFFWTDetails of topic1 / 1 Rusková, K.
156.BTPředosevní příprava semen Ulmus glabraMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
157.BTPřemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)MENDELUDetails of topic0 / ----
158.BTPřírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
159.DTPřírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
160.DTPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
161.BTPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
162.DTPřirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
163.DisTPřirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / ----
164.BTPřirozená obnova dubu zimního na LHC SlavkovDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
165.BTPřirozená obnova jedle bělokoré v NP České ŠvýcarskoDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
166.BTPřirozená obnova jedlových porostů ve 3. a 4. lvs VLS ČR, s.p., divize Plumlov Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
167.BTPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
168.DTPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
169.BTPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
170.DisTQuantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applicationsPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / 2--
171.DTReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
172.BTReprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
173.BTReprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
174.DTReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném saduLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
175.BTRole a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
176.DTRole a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
177.DTRůst buku v podmínkách globální změny klimatuPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic1 / 1 Blažek, P.
178.BTRůst dřevin ve větrolamu na BřeclavkuMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
179.DTRůst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
180.BTRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
181.DTRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
182.BTRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování - kdekoliv v ČRHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
183.BTRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování - kdekoliv v ČRHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
184.Final thesisRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP KřtinyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
185.BTSamoprořeďování a výchova břízy bělokoréMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
186.DisTSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.Vrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-FE, D-LANDD-FE-FS, D-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
187.DisTSekvestrace uhlíku vybranými porosty různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic1 / 2 Uchytilová, T.
188.BTSíje břízy na kamamitních holinách BzeneckaMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
189.BTSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
190.DTSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
191.BTSouběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP ValšoviceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
192.DTSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
193.BTSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
194.BTSpontánní sukcese opuštěných míst na území ČRMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
195.BTSrovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
196.DTSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
197.BTSrovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
198.BTSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
199.DTSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
200.DTSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
201.DTSrovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP HúrkyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEFFWTDetails of topic0 / ----
202.BTStav a možnosti uplatnění pěstebních režimů v maloplošně chráněných územích s ohledem na jejich zaměřeníHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 5--
203.BTStav a perspektivy polaření na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
204.DTStav agrolesnických systémů ve vybrané oblastiMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
205.BTStruktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
206.DTStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. SoběšiceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
207.BTStruktura porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
208.DTStruktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
209.BTStruktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
210.DTStruktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
211.BTStrukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
212.DTStrukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
213.BTStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
214.DTStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
215.DTStudie vybudování školkařského provozuMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
216.DTSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
217.BTSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR, B-LANDB-FOR-FOR, B-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
218.BTTeplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
219.DTTransformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
220.BTTransformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
221.BTTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)MENDELUDetails of topic0 / ----
222.DTTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)MENDELUDetails of topic0 / ----
223.BTVegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
224.DTVegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
225.DisTVlastní témaKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic1 / -- Jurek, V.
226.DisTVlastní témaKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
227.DisTVlastní témaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / 1--
228.DTVlastní témaKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
229.BTVlastní témaKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / ----
230.BTVlastní témaKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
231.DTVlastní témaKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / ----
232.BTVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
233.DTVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
234.BTVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
235.BTVliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a bukuMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
236.BTVliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglaskyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
237.DTVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
238.BTVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
239.BTVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / ----
240.DTVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
241.BTVliv technologie zpracování semenné suroviny jedle bělokoré na klíčivost semenPalátová, E.Department of Silviculture (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / ----
242.BTVliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojníMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
243.BTVliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
244.DTVliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic1 / 1 Pavka, J.
245.BTVliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
246.DTVliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
247.DisTVolné tímaPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FEFFWTDetails of topic2 / 2 Kadlec, J.
Vávra Čurdová, A.
248.DTVyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
249.DTVyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
250.BTVyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
251.BTVyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města BrnaMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
252.DTVyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města BrnaMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
253.DisTVyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysokýKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FSFFWTDetails of topic0 / ----
254.BTVyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holiněMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORFFWTDetails of topic0 / ----
255.BTVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
256.DTVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
257.BTVyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry PunkvyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
258.BTVyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
259.DTVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
260.DTVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
261.DTVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
262.BTVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
263.DTVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
264.DTVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním obdobíMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
265.DTVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním obdobíMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 2--
266.BTVýskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
267.DTVýskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
268.DTVýskyt a obnova tisu v CHKO Moravský krasMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
269.DTVýskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostechMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
270.DTVyužití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačíMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
271.BTVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
272.DTVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
273.BTVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
274.BTVývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
275.DTVývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
276.DTVývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
277.BTVývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
278.BTZakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
279.DTZakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
280.BTZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR, B-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 1--
281.DTZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
282.BTZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
283.DTZměny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letechKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
284.DTZtráta vody v sadebním materiálu při manipulaci a její vliv na ujímavost a odrůstání po výsadběHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)C-FEC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--