Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
2.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFprohlížet
1 / --
3.
DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
4.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / 1--
5.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
0 / --
--
6.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
7.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / 5--
8.DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / 5--
9.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
MENDELU
0 / 1
--
10.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDF0 / --
--
11.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
0 / --
--
12.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
13.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
14.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF0 / ----
15.
DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
16.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
17.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
1 / 1
18.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
19.
DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDF
0 / 1
--
20.BP
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
1 / 1
21.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
22.
BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
23.
DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
24.
DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet
0 / --
--
25.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
26.
DP
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
27.
DisP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--LDF1 / 1 Pospíšil, T.
28.BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
0 / 2
--
29.
DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet1 / 2 Šenovská, V.
30.
BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
31.
BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
32.
DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / --
--
33.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
34.
BP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 2--
35.DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1--
36.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
37.
DisP
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--LDF
1 / 1
Bárta, A.
38.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
MENDELU
0 / ----
39.
DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
40.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / ----
41.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
42.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
43.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--LDF
0 / 1
--
44.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
45.
BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
46.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
47.
BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
48.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
49.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 1
--
50.
BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 2--
51.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
52.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
0 / 1
--
53.BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
54.DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet
0 / --
--
55.
DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
56.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
57.
DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
58.
DP
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
59.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF0 / ----
60.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDFprohlížet0 / 1
--
61.
DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
62.
DisP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
63.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
64.
DisP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--LDF1 / --
65.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF1 / 2 Plesl, V.
66.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 2--
67.
DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet
0 / 1
--
68.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
69.DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
70.
BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 2
--
71.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet
0 / 2
--
72.
DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
73.
DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
0 / 1
--
74.
DP
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
75.
DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / --
--
76.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
77.BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
78.
DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 3--
79.
DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
80.
DisP
Obnova lesa v odbobí sucha
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
1 / 1
81.
DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
0 / --
--
82.
DP
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
83.DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / 3--
84.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
85.
DP
Optimalizace sběru osiva břízy
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / ----
86.
DisP
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / 1
--
87.
BP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
88.
DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
89.DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDFprohlížet
0 / --
--
90.
BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
91.
BP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
92.DP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
93.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
94.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF0 / 1--
95.DP
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
96.
DP
Pěstování a využití cenných listnatých dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
97.
DisP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF
0 / 1--
98.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 1 Bakeš, M.
99.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
100.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI--
LDF
prohlížet0 / 2
--
101.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF0 / 2--
102.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
0 / 2
--
103.DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
104.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
105.DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
106.BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 1
--
107.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 2
--
108.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
109.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF0 / 2
--
110.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
111.
BP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / ----
112.
DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
113.BP
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
MENDELUprohlížet0 / ----
114.
DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
115.
BP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
116.
DPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / 1--
117.
BPPorovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní Americe
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
118.BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
0 / 2
--
119.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF0 / 2--
120.
DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 2
--
121.BP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / 4
--
122.DPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / 4
--
123.BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / 1
--
124.
DPPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / ----
125.
DP
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
126.
DPPostavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
127.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větremÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
128.
DisPPotenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holináchPodrázský, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF0 / 2
--
129.BPPotenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovištiKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
130.
BP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / --
--
131.
DP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
132.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
0 / 2
--
133.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF0 / 2--
134.
DPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
135.BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF0 / 2
--
136.
BP
Produkce douglaskových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 1--
137.DP
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP Křtiny
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
138.
DPProdukce topolu osiky na ŠLP Křtiny Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / ----
139.DP
Produkční potenciál topolu osiky v ČR
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
140.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1--
141.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
142.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDF
0 / 1
--
143.
BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
144.
BP
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--MENDELU
0 / --
--
145.
DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
146.DP
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města Doksy
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
147.DP
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
148.
DisP
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
prohlížet0 / ----
149.
DP
Přirozená obnova modřínu opadavého
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
150.DisP
Quantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applications
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / 2
--
151.
DPReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
152.
BP
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
153.
BP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet0 / 1
--
154.DPReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném saduÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
155.
DP
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
156.
DP
Růst buku v podmínkách globální změny klimatu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet1 / 1
157.BPRůst dřevin ve větrolamu na Břeclavku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
158.
DP
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet1 / 1
159.
DP
Růstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeních
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / 3
--
160.
ZP
Růstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
161.
BP
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
162.
DisPSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
163.
DisP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
1 / 2
164.
BP
Sezónní dynamika indexu listové plochy přípravných porostů břízy bělokoré
Černý, J.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet1 / 1 Prouza, J.
165.
BP
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / --
--
166.BP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
167.DPSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
168.
BP
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
169.
DP
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
170.BPSpontánní sukcese opuštěných míst na území ČRMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
171.
BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
172.
DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
173.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 1
--
174.
DP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
175.
BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 1
--
176.
DP
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
177.DPSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet1 / 1
178.
DPSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
179.BPSrovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
180.BP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
181.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
182.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
183.DPSrovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI----LDF0 / --
--
184.
BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
185.
DP
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblastiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
186.
BP
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
187.
DP
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
188.BPStruktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
189.
DP
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / --
--
190.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
191.
DP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
192.DPStrukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
193.
DP
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
194.
DP
Studie vybudování školkařského provozu
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
195.
DP
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 2
--
196.
BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
197.
DP
Transformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
198.
BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
MENDELU
0 / --
--
199.
DP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
MENDELU
0 / --
--
200.
BP
Variabilita podkorunových srážek ve smrkovém porostu v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet1 / 1 Pavlištová, H.
201.
BP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
202.
DP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
203.
DisP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDF
2 / --
204.DisP
Vlastní téma
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / 1
--
205.
DisP
Vlastní témaKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI----
LDF
prohlížet
2 / 2
Polách, R.
Pantová, P.
206.DPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
207.
DPVlastní témaKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
208.
BPVlastní témaKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / --
--
209.
BP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / --
--
210.BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
0 / 1
--
211.DPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / 1--
212.
BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
0 / 1
--
213.
BP
Vliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a buku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
214.
BPVliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepilého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / 1
--
215.
BP
Vliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglasky
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
216.BP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 2--
217.
DP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
218.DPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
219.
BP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
220.
BP
Vliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet0 / 1
--
221.BPVliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ ŽidlochoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
222.
DP
Vliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
223.BP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
224.
DP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
225.DPVliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
226.
DisP
Volné tíma
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDF1 / 2
227.
DP
Vyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
228.
DP
Vyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
229.
BPVyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města Brna
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
230.
DP
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města Brna
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 1
--
231.
DisP
Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysoký
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
prohlížet0 / ----
232.
BP
Vyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holině
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----LDFprohlížet
0 / --
--
233.BPVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
234.
DP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 2
--
235.
BP
Vyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry Punkvy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 1--
236.
BP
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 1--
237.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
238.DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
prohlížet0 / 1--
239.
DPVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 1
--
240.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDF
0 / 1
--
241.
BP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 1--
242.
DP
Výchova bukového porostu v podmínkách přísušku na příkladě ŠLP ML Křtiny
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
Sýkora, P.
243.
DPVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF0 / 2--
244.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním obdobíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFprohlížet0 / 2--
245.BP
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
246.
DP
Výskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / ----
247.
DPVýskyt a obnova tisu v CHKO Moravský krasMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
0 / --
--
248.DP
Výskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostech
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
249.
DP
Využití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačí
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / --
--
250.DP
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
251.
BP
Vývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
1 / 1 Skuhrová, E.
252.
BP
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 4
--
253.DPVývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
254.
DP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / 4
--
255.
BP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / 4
--
256.
DPVývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
257.BP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
258.
DPVývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / ----
259.DPVývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
260.DPVývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / 4
--
261.
BP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 4
--
262.
DP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 4
--
263.
BP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 4--
264.DPZakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
265.
DP
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
266.
BP
Založení plantáže trnovníku akátu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--LES
LDF
0 / --
--
267.
DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiálu
Houšková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1
--
268.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
269.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
270.
DPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1--
271.
DPZměny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----