Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Zakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
2.DP
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
3.
BPZaložení plantáže trnovníku akátu na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
LES
LDFprohlížet0 / --
--
4.
DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiáluÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1--
5.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
6.
BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
7.
DP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1
--
8.
DP
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letechKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--