Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramObor
Specializace
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Variabilita podkorunových srážek ve smrkovém porostu v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet
1 / 1
Pavlištová, H.
2.
BP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
3.
DP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
4.
DisP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet2 / -- Kománek, M.
Jurek, V.
5.
DisP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDFprohlížet0 / 1--
6.DisPVlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
2 / 2 Polách, R.
Pantová, P.
7.DPVlastní témaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / --
--
8.DP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI--
LDF
prohlížet0 / ----
9.BP
Vlastní téma
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
10.BPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / --
--
11.
BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1--
12.
DPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
13.
BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
14.
BP
Vliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a buku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
15.
BP
Vliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepilého
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
16.
BP
Vliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglaskyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
17.
BP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 2--
18.
DP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
19.
DP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF0 / --
--
20.BP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
21.BPVliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojní
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
22.
BP
Vliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
23.
DP
Vliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
24.
BP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
25.
DPVliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF0 / ----
26.
DP
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet1 / 1
27.
DisP
Volné tíma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
prohlížet1 / 2 Kadlec, J.
28.
DP
Vyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
29.
DP
Vyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet0 / ----
30.
BP
Vyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města Brna
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
31.DP
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města Brna
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / 1--
32.
DisP
Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysokýKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
0 / --
--
33.BPVyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holiněMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
34.
BP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
35.
DP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / 2
--
36.
BP
Vyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry PunkvyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
37.
BP
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
38.DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1--
39.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatření
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
0 / 1
--
40.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF0 / 1
--
41.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
42.
BP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF0 / 1
--
43.DPVýchova bukového porostu v podmínkách přísušku na příkladě ŠLP ML KřtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF1 / 1 Sýkora, P.
44.
DPVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním obdobíMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
45.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
46.
BP
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
47.
DP
Výskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
48.
DP
Výskyt a obnova tisu v CHKO Moravský kras
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
49.DPVýskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostechMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 1
--
50.
DP
Využití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
51.
DP
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
52.BP
Vývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčků
Houšková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet1 / 1
53.
BPVývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 4--
54.
DP
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / 4--
55.
DPVývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
56.
BP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
57.DP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / 4
--
58.BP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 4
--
59.
DP
Vývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
60.
DP
Vývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
61.
DP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / 4
--
62.
BP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
63.
DP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 4
--
64.BP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 4
--