Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
2.DP
Transformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porosty
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
3.BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------MENDELU
0 / --
--
4.DP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----MENDELU0 / --
--