Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoréÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
0 / --
--
2.
DisP
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Vrška, T.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
3.
DisP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
prohlížet1 / 2
4.
BPSezónní dynamika indexu listové plochy přípravných porostů břízy bělokoréČerný, J.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDF1 / 1
5.BP
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
6.
BP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 1
--
7.DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
8.BPSouběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP ValšoviceMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
0 / --
--
9.
DPSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
10.
BP
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
11.
BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
12.DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF0 / 1
--
13.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
14.
DP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
15.
BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 1
--
16.
DPSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
17.
DPSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
1 / 1
18.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
19.
BP
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
20.BP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
21.DPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
22.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF0 / --
--
23.
DP
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--
--
LDF
0 / --
--
24.BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
25.
DP
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblastiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet
0 / --
--
26.BPStruktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
27.
DP
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
28.BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
29.
DP
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých Karpatech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / ----
30.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
31.
DP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
32.
DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
33.
DPStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
34.
DP
Studie vybudování školkařského provozuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1--
35.DPSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / 2
--