Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
2.
BP
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 2--
3.BPReprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném sadu
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
5.
DP
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / --
--
6.DPRůst buku v podmínkách globální změny klimatuPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet1 / 1 Blažek, P.
7.BP
Růst dřevin ve větrolamu na Břeclavku
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
8.DPRůst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet1 / 1 Kalouš, P.
9.DPRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 3
--
10.
ZP
Růstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP Křtiny
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--