Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
2.
DPPařezová výmladnost v nízkém leseÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
3.
BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF0 / 1--
4.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 1
--
5.DP
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet0 / 2--
6.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
7.
DisPPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
8.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
1 / 1
9.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
10.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
11.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
0 / 2--
12.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
0 / 2
--
13.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 2
--
14.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
15.
DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1
--
16.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
17.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
18.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
19.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
20.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
21.
BP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / --
--
22.
DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
23.
BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----MENDELUprohlížet0 / ----
24.
DP
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
25.
BP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
26.
DP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
27.
BP
Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní Americe
Houšková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1
--
28.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
29.BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
30.
DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
31.
BP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / 4
--
32.
DP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / 4
--
33.BPPosouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
34.
DP
Postavení a produkce olše v porostech na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / --
--
35.DPPostavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
36.
DP
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý PolomÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1
--
37.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větremÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / ----
38.
DisP
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holinách
Podrázský, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
39.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
40.BPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF0 / --
--
41.
DP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
42.
BPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet
0 / 2
--
43.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
44.DPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
45.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
46.
BP
Produkce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1--
47.
DP
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
48.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
49.
DP
Produkční potenciál topolu osiky v ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
50.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
0 / 1
--
51.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
52.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF
0 / 1
--
53.
BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
54.
BP
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
55.DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
56.DPPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
57.
DPPřirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
58.
DisP
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
59.
DPPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--