Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrských
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
2.
DP
Obnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
3.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
4.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
5.
DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 3
--
6.DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
7.
DisP
Obnova lesa v odbobí sucha
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
1 / 1
8.
DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
9.DP
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
10.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
0 / 3
--
11.
DP
Odrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
12.
DP
Optimalizace sběru osiva břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / --
--
13.
DisP
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
14.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1--
15.
DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
16.
DisP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--LDF0 / ----
17.BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--