Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet
1 / --
2.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet1 / 2
3.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF0 / 2
--
4.
DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--
LDF
0 / 1--
5.
DP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF0 / 1--
6.DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF0 / 2--
7.
BP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
8.
BP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
9.
DP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
10.
DP
Návrh reorganizace provozu lesní školky ………
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--