Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI--
--
LDF
0 / 1--
2.
BP
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet1 / 1
3.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
4.
BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / --
--
5.
DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet
0 / --
--
6.
DisP
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
0 / --
--
7.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / --
--