Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPAgroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF1 / -- Mitrová, A. M.
2.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
3.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
4.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
5.BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
6.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 5
--
7.DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF0 / 5--
8.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
MENDELUprohlížet0 / 1
--
9.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
10.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN----LDF0 / --
--
11.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
12.BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
13.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF0 / ----
14.DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
15.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--