Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
2.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
prohlížet
1 / --
3.DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
4.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----
LDF
0 / 1
--
5.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----
MENDELU
0 / --
--
6.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
7.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 5
--
8.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / 5
--
9.DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
MENDELU
0 / 1
--
10.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
11.DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
0 / --
--
12.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
13.
BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
14.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / --
--
15.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
16.DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
17.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
1 / 1
18.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet0 / 1
--
19.
DisP
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDF
0 / 1
--
20.
BP
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahuČerný, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet
1 / 1
21.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF0 / 2
--
22.
BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
23.
DP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
24.DisP
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF0 / --
--
25.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
26.DP
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
27.
DisP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
--
--
LDF1 / 1
28.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
0 / 2
--
29.
DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
1 / 2
30.
BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
0 / --
--
31.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
0 / --
--
32.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
33.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / 2
--
34.
BP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
35.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
36.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
37.DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDF
1 / 1
Bárta, A.
38.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--MENDELUprohlížet0 / ----
39.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / --
--
40.
DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI----
LDF
prohlížet0 / --
--
41.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
43.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI----LDFprohlížet
0 / 1
--
44.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
45.
BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 2
--
46.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
47.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
48.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
49.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
50.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 2
--
51.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet0 / 1--
52.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
53.BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
54.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
prohlížet
0 / --
--
55.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýza
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
56.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
57.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
58.
DP
Lesy města Brna - převod na výběrný lesÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
59.DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
60.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDFprohlížet0 / 1--
61.DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
62.DisP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
63.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
64.
DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
prohlížet
1 / --
Hammond, M. E.
65.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
1 / 2
Plesl, V.
66.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 2
--
67.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--LDF0 / 1
--
68.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 1
--
69.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI--
--
LDFprohlížet0 / 2--
70.
BP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
71.
BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF0 / 2
--
72.
DP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 2
--
73.
DP
Návrh reorganizace provozu lesní školky ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
74.
DP
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrských
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
75.DP
Obnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištích
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / --
--
76.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
77.BPObnova kalamitních holin podsadbamiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / 3
--
78.
DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / 3
--
79.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
80.
DisP
Obnova lesa v odbobí sucha
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF1 / 1 Bezdíček, J.
81.DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
82.
DP
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostů
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
83.
DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
0 / 3
--
84.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 3--
85.
DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
86.DisP
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet0 / 1--
87.
BP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
88.
DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
89.
DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--
LDF
prohlížet
0 / --
--
90.
BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
91.
BPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
92.DPPařezová výmladnost v nízkém leseÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
93.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
94.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
95.
DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
96.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
97.
DisP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF0 / 1--
98.DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
99.DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / 1
--
100.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
101.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF0 / 2--
102.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
103.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 2--
104.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
105.
DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
106.
BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
107.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF0 / 2--
108.BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
109.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
110.DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 2--
111.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
112.DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
113.
BP
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----MENDELU0 / ----
114.DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
115.BPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
116.
DP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
117.
BP
Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní AmericeHoušková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
118.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
119.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
120.
DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / 2
--
121.
BP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 4
--
122.
DPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / 4
--
123.
BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 1
--
124.DPPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
125.
DP
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 1
--
126.
DP
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
127.
DPPotenciál ohrožení lesních porostů větremMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
128.
DisP
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holinách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
0 / 2--
129.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
130.
BPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
131.DP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
132.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
133.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDF
0 / 2--
134.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
135.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
136.
BP
Produkce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF0 / 1--
137.DPProdukce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
138.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / --
--
139.
DPProdukční potenciál topolu osiky v ČRÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
140.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
141.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1--
142.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF
0 / 1
--
143.
BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
144.
BP
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
MENDELU
0 / --
--
145.DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
146.
DP
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města Doksy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
147.
DP
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
148.DisPPřirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
0 / --
--
149.
DP
Přirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
150.
DisP
Quantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applications
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDF0 / 2--
151.
DP
Reprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
152.
BP
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
153.
BP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
154.
DPReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném saduÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
155.
DP
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
156.
DP
Růst buku v podmínkách globální změny klimatuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
1 / 1
157.BPRůst dřevin ve větrolamu na BřeclavkuMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
0 / --
--
158.
DP
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet1 / 1 Kalouš, P.
159.
DP
Růstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
160.
ZP
Růstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
161.BPSamoprořeďování a výchova břízy bělokoréMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet
0 / --
--
162.
DisP
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Vrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
163.
DisP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet1 / 2 Uchytilová, T.
164.
BP
Sezónní dynamika indexu listové plochy přípravných porostů břízy bělokoré
Černý, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
1 / 1
Prouza, J.
165.
BP
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / --
--
166.
BP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
167.
DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
168.BPSouběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP ValšoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / ----
169.DPSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet0 / ----
170.
BP
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
171.
BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
172.DPSrovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
173.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1--
174.
DPSrovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
175.
BPSrovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
176.DP
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
177.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet1 / 1 Váňa, F.
178.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
0 / 1
--
179.BPSrovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
180.
BPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
181.DPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
182.
DPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
183.DPSrovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / --
--
184.BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
185.DP
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
186.
BPStruktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
187.
DPStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. SoběšiceMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
188.
BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
189.DPStruktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet
0 / --
--
190.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
191.DPStruktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
192.
DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
193.
DP
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýza
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
194.DPStudie vybudování školkařského provozuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
195.DPSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / 2
--
196.
BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
197.DPTransformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
198.
BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
199.
DPTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / ----
200.
BP
Variabilita podkorunových srážek ve smrkovém porostu v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
1 / 1 Pavlištová, H.
201.
BP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
202.
DP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
203.
DisP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--
LDF
2 / -- Kománek, M.
Jurek, V.
204.
DisP
Vlastní témaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--
LDF
0 / 1
--
205.
DisP
Vlastní téma
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
--
--LDF
2 / 2
Polách, R.
Pantová, P.
206.
DP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / --
--
207.
DP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / --
--
208.
BP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
209.
BPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
210.BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1
--
211.
DP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
212.
BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
213.BPVliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a buku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
214.BPVliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepilého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 1--
215.
BP
Vliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglasky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / 1
--
216.
BPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF
0 / 2
--
217.DPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 2--
218.DPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
219.
BP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / --
--
220.
BP
Vliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojníMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
221.
BPVliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ ŽidlochoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
222.DPVliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1
--
223.
BP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
224.
DPVliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
225.DP
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Nováková, L.
226.
DisP
Volné tíma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF1 / 2
227.
DP
Vyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
228.DP
Vyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
229.
BP
Vyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města BrnaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
230.DP
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města Brna
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
231.
DisP
Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysoký
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
232.BP
Vyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
233.
BPVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 2--
234.
DP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
235.BP
Vyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry Punkvy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
236.
BP
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / 1--
237.
DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
238.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatření
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1
--
239.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
240.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF0 / 1--
241.
BP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1--
242.
DPVýchova bukového porostu v podmínkách přísušku na příkladě ŠLP ML KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
1 / 1
243.DPVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
0 / 2
--
244.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDFprohlížet0 / 2
--
245.
BP
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
246.
DP
Výskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
247.
DP
Výskyt a obnova tisu v CHKO Moravský kras
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
248.DPVýskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
249.DPVyužití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / --
--
250.
DP
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
251.BPVývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčkůHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet
1 / 1
Skuhrová, E.
252.
BP
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / 4--
253.DPVývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 4
--
254.
DP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 4
--
255.
BP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
256.DPVývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4
--
257.
BPVývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF0 / 4--
258.DPVývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
259.DPVývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
260.
DP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
261.BP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
262.
DP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 4
--
263.BP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 4
--
264.DPZakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / --
--
265.DPZaložení agrolesnického pozemku na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
266.
BP
Založení plantáže trnovníku akátu na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
LESLDFprohlížet
0 / --
--
267.
DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiáluHoušková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
268.BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
269.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDF0 / 1
--
270.DP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 1
--
271.
DP
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--