Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
2.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / ----
3.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet1 / -- Ondrejčík, R.
4.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 1--
5.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIMENDELUprohlížet0 / ----
6.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
7.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
8.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
9.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LIMENDELUprohlížet0 / 1--
10.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
11.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LILDFprohlížet0 / ----
12.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
13.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
14.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
15.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
16.BPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
17.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
18.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Holík, J.
19.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
20.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
21.BPDlouhodobé skladování sadebního materiáluHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
22.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
23.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
24.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
25.DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
26.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
27.BPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ, B-LESMENDELUprohlížet0 / ----
28.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI, N-LIMENDELUprohlížet0 / ----
29.DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
30.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
31.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
32.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
33.BPFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu borovice lesní Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
34.BPFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu modřínu opadavého na LS...Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
35.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / ----
36.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
37.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
38.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
39.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
40.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
41.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
42.DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / 1 Bárta, A.
43.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
44.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet1 / -- Komarov, T.
45.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
46.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
47.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
48.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
49.BPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)AFprohlížet0 / 3--
50.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)AFprohlížet0 / 3--
51.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
52.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
53.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
54.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
55.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
56.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
57.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
58.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
59.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
60.DisPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
61.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
62.BPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
63.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
64.BPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
65.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
66.BPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
67.BPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
68.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
69.BPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
70.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
71.DisPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
72.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
73.DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 2--
74.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
75.DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / -- Hammond, M. E.
76.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 2 Plesl, V.
77.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
78.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
79.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 1 Bohdálek, M.
80.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 2--
81.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
82.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
83.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
84.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
85.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
86.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
87.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet1 / -- Maša, M.
88.DisPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / 1 Bezdíček, J.
89.BPObnova smíšeného lesa na kamenitých svazích (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
90.BPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESMENDELUprohlížet0 / ----
91.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIMENDELUprohlížet0 / ----
92.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
93.BPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
94.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
95.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 3--
96.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
97.DisPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
98.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
99.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
100.DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
101.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
102.BPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
103.DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
104.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 1--
105.DPPerspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 1 Konvičný, M.
106.BPPěstebně-ekonomická analýza možnosti racionalizace výchovy smrkových nárostů a mlazin z přirozené obnovy (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
107.BPPěstební a historická analýza hospodaření nízkým a středním lesem ve vybrané oblasti - např. Křivoklátsko, Brněnsko, ŠLP Křtiny, M. Krumlov aj.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
108.DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
109.BPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku" Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
110.BPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
111.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
112.DisPPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
113.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
114.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 2--
115.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
116.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 2--
117.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
118.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
119.DPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
120.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
121.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 2--
122.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
123.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
124.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
125.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
126.DPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
127.BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
128.DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
129.BPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
130.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 2--
131.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
132.DPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
133.BPPosouzení druhové čistoty porostů dubu uznaných za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu na LS...Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
134.BPPosouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatuPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 1 Burda, J.
135.DPPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
136.DPPostavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
137.DPPostavení jeřábu ptačího v PR Velý PolomMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
138.DPPotenciál ohrožení lesních porostů větremMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
139.DisPPotenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holináchPodrázský, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 2--
140.BPPotenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovištiKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet1 / -- Baláš, V.
141.BPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
142.DPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
143.BPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
144.DPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 2--
145.DPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
146.BPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 2--
147.BPProdukce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
148.BPProdukce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
149.DPProdukce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
150.DPProdukce topolu osiky na ŠLP Křtiny Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
151.DPProdukční potenciál topolu osiky v ČRMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
152.BPPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
153.DPPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
154.BPPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
155.DPPředosevní příprava dřezovce (Gleditsia sp.)Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFprohlížet1 / 1 Rusková, K.
156.BPPředosevní příprava semen Ulmus glabraMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
157.BPPřemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
158.BPPřírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
159.DPPřírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
160.BPPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
161.DPPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
162.DPPřirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
163.DisPPřirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
164.BPPřirozená obnova dubu zimního na LHC SlavkovDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
165.BPPřirozená obnova jedle bělokoré v NP České ŠvýcarskoDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
166.BPPřirozená obnova jedlových porostů ve 3. a 4. lvs VLS ČR, s.p., divize Plumlov Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
167.BPPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
168.DPPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
169.BPPřirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
170.DisPQuantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applicationsPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 2--
171.DPReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
172.BPReprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
173.BPReprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
174.DPReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném saduLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
175.BPRole a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
176.DPRole a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivéhoDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
177.DPRůst buku v podmínkách globální změny klimatuPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Blažek, P.
178.BPRůst dřevin ve větrolamu na BřeclavkuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
179.DPRůst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
180.BPRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
181.DPRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
182.BPRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování - kdekoliv v ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
183.BPRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování - kdekoliv v ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
184.ZPRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
185.BPSamoprořeďování a výchova břízy bělokoréMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
186.DisPSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.Vrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJ, D-LID-KRAJ-EKOLL, D-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
187.DisPSekvestrace uhlíku vybranými porosty různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / 2 Uchytilová, T.
188.BPSíje břízy na kamamitních holinách BzeneckaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
189.BPSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
190.DPSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
191.BPSouběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP ValšoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
192.DPSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
193.BPSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
194.BPSpontánní sukcese opuštěných míst na území ČRMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
195.BPSrovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
196.DPSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
197.BPSrovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
198.BPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
199.DPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
200.DPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
201.DPSrovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP HúrkyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
202.BPStav a možnosti uplatnění pěstebních režimů v maloplošně chráněných územích s ohledem na jejich zaměřeníHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
203.BPStav a perspektivy polaření na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
204.DPStav agrolesnických systémů ve vybrané oblastiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
205.BPStruktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
206.DPStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. SoběšiceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
207.BPStruktura porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
208.DPStruktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
209.BPStruktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
210.DPStruktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
211.BPStrukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
212.DPStrukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
213.BPStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
214.DPStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
215.DPStudie vybudování školkařského provozuMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
216.BPSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
217.DPSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
218.BPTeplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
219.DPTransformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
220.BPTransformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
221.BPTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
222.DPTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
223.BPVegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
224.DPVegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
225.DisPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / -- Jurek, V.
226.DisPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 2--
227.DisPVlastní témaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
228.DPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
229.DPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
230.BPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
231.BPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / ----
232.BPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
233.DPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
234.BPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
235.BPVliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a bukuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
236.BPVliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglaskyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
237.BPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
238.DPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
239.DPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
240.BPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
241.BPVliv technologie zpracování semenné suroviny jedle bělokoré na klíčivost semenPalátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
242.BPVliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojníMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
243.BPVliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
244.DPVliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 1 Pavka, J.
245.BPVliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
246.DPVliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
247.DisPVolné tímaPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet2 / 2 Kadlec, J.
Vávra Čurdová, A.
248.DPVyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
249.DPVyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
250.BPVyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
251.BPVyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města BrnaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
252.DPVyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města BrnaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
253.DisPVyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysokýKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
254.BPVyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holiněMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
255.BPVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
256.DPVyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
257.BPVyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry PunkvyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
258.BPVyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
259.DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
260.DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1--
261.DPVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
262.DPVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1--
263.BPVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
264.DPVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním obdobíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
265.DPVýsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním obdobíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 2--
266.BPVýskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
267.DPVýskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
268.DPVýskyt a obnova tisu v CHKO Moravský krasMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
269.DPVýskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostechMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
270.DPVyužití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
271.BPVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
272.DPVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
273.BPVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
274.BPVývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
275.DPVývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
276.DPVývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
277.BPVývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
278.BPZakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
279.DPZakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP ŠumavaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
280.BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
281.BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
282.DPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
283.DPZměny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letechKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
284.DPZtráta vody v sadebním materiálu při manipulaci a její vliv na ujímavost a odrůstání po výsadběHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--