Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
2.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO
--
--
LDF
prohlížet1 / --
3.DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
4.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
5.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
6.
BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / 2
--
7.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 5
--
8.
DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 5--
9.DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--MENDELUprohlížet0 / 1--
10.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
11.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
----
LDF
0 / ----
12.
BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
13.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
14.BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
15.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
16.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
17.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
1 / 1
18.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF0 / 1
--
19.
DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
0 / 1
--
20.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
21.
BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
22.
DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
23.DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / --
--
24.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
25.
DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
0 / ----
26.
DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--LDF
1 / 1
Pospíšil, T.
27.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF0 / 2
--
28.
DP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
1 / 2
Šenovská, V.
29.
BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
0 / --
--
30.
BP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF0 / --
--
31.
DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
32.DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
33.
BP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
34.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
35.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
36.
DisP
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
prohlížet
1 / 1
37.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
38.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
39.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--LDF
0 / --
--
40.
BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
41.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 1
--
42.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--
--
LDF
0 / 1
--
43.
DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
AF
prohlížet0 / 3
--
44.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
45.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
46.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
47.
BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
48.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 1--
49.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
50.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
51.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
0 / 1--
52.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
53.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDF
0 / --
--
54.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / --
--
55.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
56.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
57.
DP
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / --
--
58.
DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / --
--
59.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--LDFprohlížet
0 / 1
--
60.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
61.DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
62.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1
--
63.
DisP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDFprohlížet
1 / --
64.
DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
1 / 2 Plesl, V.
65.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
66.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF0 / 1
--
67.
DP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
68.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--LDF
0 / 2
--
69.
BP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
70.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDFprohlížet
0 / 2
--
71.DP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
72.
DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
73.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
74.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
75.BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
76.BPObnova kalamitních holin podsadbamiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
77.DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
78.
DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
79.
DisPObnova lesa v odbobí suchaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
prohlížet1 / 1 Bezdíček, J.
80.
DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN--
--
MENDELU
0 / --
--
81.
DP
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF0 / 1--
82.DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 3--
83.
DP
Odrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 3
--
84.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet
0 / --
--
85.
DisP
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFprohlížet0 / 1--
86.
BP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1--
87.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
88.
DisP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--LDFprohlížet0 / --
--
89.BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / --
--
90.
BP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
91.
DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / ----
92.
BP
Periodicita v klíčivosti osiva břízy
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
93.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
94.
DP
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
95.
DP
Pěstování a využití cenných listnatých dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
96.
DisP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF
0 / 1
--
97.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Bakeš, M.
98.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
99.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
0 / 2
--
100.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
101.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
102.DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
103.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
104.
DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
105.
BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDF0 / 1
--
106.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
107.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDF0 / 2
--
108.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 2
--
109.DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
110.
BP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
111.
DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
112.
BP
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
113.
DP
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
114.
BPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
115.
DPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
116.
BP
Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní AmericeHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
117.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
118.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
119.DPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 2
--
120.
BP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 4
--
121.
DP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / 4--
122.BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet
0 / 1
--
123.DP
Postavení a produkce olše v porostech na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / ----
124.
DP
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1
--
125.
DP
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý PolomÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
126.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větrem
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
127.
DisP
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holinách
Podrázský, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
128.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
129.
BP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
130.DPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
131.BPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 2
--
132.
DPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
133.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / 2--
134.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
135.BP
Produkce douglaskových porostů na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
136.
DP
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
137.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
138.
DPProdukční potenciál topolu osiky v ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
139.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
140.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
141.BPPředosevní příprava buku lesního fermentací osivaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 1--
142.BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / ----
143.
BP
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
144.DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
145.
DP
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města Doksy
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF0 / --
--
146.
DPPřirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / --
--
147.
DisP
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet
0 / --
--
148.
DP
Přirozená obnova modřínu opadavéhoHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
149.
DisP
Quantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applications
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDF0 / 2--
150.
DP
Reprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
151.
BPReprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
152.
BP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
153.DPReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném sadu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
154.DPRole a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
155.
DP
Růst buku v podmínkách globální změny klimatu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
156.
BPRůst dřevin ve větrolamu na BřeclavkuMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF0 / --
--
157.
DP
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
158.DPRůstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeníchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / 3
--
159.ZPRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
0 / 2
--
160.
BP
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet
0 / --
--
161.DisPSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDF0 / 1
--
162.
DisPSekvestrace uhlíku vybranými porosty různých strukturPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
1 / 2
Uchytilová, T.
163.BP
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / ----
164.
BP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
165.
DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
166.
BPSouběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP ValšoviceMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / ----
167.
DP
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
168.
BP
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / ----
169.
BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
170.
DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
171.BPSrovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
172.DPSrovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
173.
BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
174.
DP
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
175.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 1 Váňa, F.
176.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
177.BPSrovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
178.
BPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
179.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
180.DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
181.
DP
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI--
--
LDF
0 / --
--
182.BPStav a perspektivy polaření na LZ ŽidlochoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / ----
183.DP
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
184.
BP
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
185.
DP
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 1
--
186.
BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / --
--
187.DP
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých Karpatech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / --
--
188.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / --
--
189.DP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
190.
DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
191.DPStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet0 / ----
192.
DP
Studie vybudování školkařského provozu
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 1
--
193.DPSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
194.
BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
195.
DP
Transformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
196.
BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
MENDELU
0 / ----
197.DPTvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
198.BPVegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
199.
DP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
200.DisPVlastní témaKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
prohlížet
2 / --
Kománek, M.
Jurek, V.
201.
DisP
Vlastní témaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
202.
DisP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
203.
DP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / --
--
204.
DP
Vlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDFprohlížet
0 / --
--
205.
BP
Vlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
206.
BP
Vlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / --
--
207.BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / 1
--
208.
DP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1--
209.
BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
210.BPVliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a bukuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
211.
BP
Vliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepilého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
212.
BPVliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglaskyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
213.
BP
Vliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
214.
DPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
215.DPVliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / --
--
216.
BP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--LDF
0 / --
--
217.
BPVliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojníMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
218.
BP
Vliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 2--
219.
DP
Vliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
1 / 1
Pavka, J.
220.
BP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
221.
DP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet0 / --
--
222.
DP
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
1 / 1
Nováková, L.
223.
DisP
Volné tímaPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDF
1 / 2
224.
DP
Vyhodnocení podsadeb a výsadeb na holinu dubu, javoru a douglasky na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF0 / --
--
225.DPVyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
226.
BPVyhodnocení růstu porostu RRD na majetku Lesů města BrnaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 1--
227.
DP
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města BrnaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
228.DisP
Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysoký
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
0 / --
--
229.
BPVyhodnocení skupinové obnovy lesa na kalamitní holiněMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
230.
BP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet
0 / 2
--
231.
DP
Vyhodnocení současných postupů práce s melioračními a zpevňujícími dřevinami v oblasti ……..Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 2--
232.
BP
Vyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry Punkvy
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF0 / 1
--
233.
BP
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
234.DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatřeníÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 1
--
235.
DPVyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace v oblasti ……… a návrh dalších opatření
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 1
--
236.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 1
--
237.
DP
Vyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
238.
BPVyhodnocení úspěšnosti zalesnění zemědělských půd v oblasti ……..
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF0 / 1--
239.
DP
Výchova bukového porostu v podmínkách přísušku na příkladě ŠLP ML Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
240.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
241.
DP
Výsadba sadebního materiálu lesních dřevin v zimním období
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet
0 / 2
--
242.BP
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
243.DPVýskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
244.
DP
Výskyt a obnova tisu v CHKO Moravský kras
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
245.
DP
Výskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostechÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF0 / 1--
246.DPVyužití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
247.DPVyužití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
248.BP
Vývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčků
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
1 / 1
249.
BPVývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 4
--
250.
DP
Vývoj borovice lesní v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
0 / 4
--
251.
DP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 4
--
252.BP
Vývoj borovice lesní ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
253.
DP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
254.
BP
Vývoj buku lesního ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / 4
--
255.
DP
Vývoj přirozené obnovy v koncepci přírodě blízkých způsobů hospodaření - na příkladu Nadregionálního biocentra Kněhyně-Čertův mlýn.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
256.
DP
Vývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
257.
DP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / 4--
258.
BP
Vývoj smrku ztepilého v bezzásahových variantách ve smíšených lesních porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
259.
DPVývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / 4
--
260.BP
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF0 / 4
--
261.
DP
Zakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP Šumava
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
262.
DP
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
263.BPZaložení plantáže trnovníku akátu na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----LESLDF
0 / --
--
264.
DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiáluHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
265.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1--
266.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet
0 / 1
--
267.
DPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1
--
268.DP
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF0 / --
--