Prehľad vypísaných tém - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
ŠpecializáciaUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
3.
DizP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Cudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DizP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
10.DizPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
11.BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
16.
DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
17.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
18.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-DI
N-DI-DI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
22.DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
23.
DPDetection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogensÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
BP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogensBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DizP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 3--
28.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
29.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
31.DizP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Kula, E.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
32.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
33.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
34.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DizP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnoceníKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
37.
BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
38.DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
41.
DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DizP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
43.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vejnarová, K.
46.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--LESLDFPodrobnosti témy
0 / 5
--
58.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
59.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1
60.
DizP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
61.
DizP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
62.
DizP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DizP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
66.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
70.BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2--
71.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
72.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
74.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
75.
BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
76.
BP
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolce
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
DizP
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
81.
DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
82.
DizP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
83.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2--
84.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
85.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2--
86.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
87.
DizP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Jung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ďatková, H.
88.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
90.
DizP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 4
--
92.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
94.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
BP
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
97.
BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
98.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
101.
DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
102.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
103.BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
104.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
105.
BPMyslivecká evidence a statistika
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Obora Sokolnice
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
107.
BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.DizP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
109.
BP
Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
BP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
111.
DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
112.
DizP
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územích
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.DizPOptimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravcůKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
116.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
118.
DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
119.
DP
Perspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský kras
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BP
Populace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.BPPopulace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
123.
DPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
124.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielej
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
125.
BP
Poškození dřevin okusem ve výběrném lese na Klepačově
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
126.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
127.BPPotřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokéhoKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
128.
BP
Právní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
129.
DP
Proline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performance
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
130.BPPropadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problémJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
131.DizPReakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
132.
DizP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v Krkonoších
Cudlín, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LFM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.DP
Rozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ Židlochovice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
134.
BP
Rozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti témy1 / 1
135.
DizP
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
136.
BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá HoraČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
137.
BP
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblasti
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-ARB--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
138.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.DizPSluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
141.
DizP
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.
DizP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
143.
BP
Škody na sazenicích pozdními mrazy v závislosti na parametrech holiny
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
144.
DizPTaxonomická revize evropských štítovek (Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Pluteus)Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LFM
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
145.
BP
Testování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkách
Palovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 3--
147.BPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
148.
DPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
149.
BP
Uplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
150.
DPVertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
151.
BP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
DizP
Vlastní téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
DizP
Vlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Korcová, J.
154.
DizPVlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
155.
BP
Vliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 5--
156.
DizP
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1 Bureš, M.
157.
DizP
Vliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevin
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
158.
BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
159.DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
160.BP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
161.
DPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
162.
BP
Vliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
163.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
164.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
DP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
166.BP
Vliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)
Kašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
167.DP
Vliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský kras
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
168.BP
Vliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
169.
BPVliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém JeseníkuKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
170.
BP
Vliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofauny
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
171.
DizPvolné témaTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
172.
DizPVolné tema dle dohody
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-CHE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
173.
DizP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
174.
DizP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
175.
BP
Vplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajného
Krajňáková, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
176.
BP
Vyhodnocení doby lovu jednotlivých druhů zvěře v ČR a evropských zemích jako součásti managementových opatření v chovu zvěře a jejich dopad na populace zvěře
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
177.
BP
Vyhodnocení chovu koroptve polní na Němčicku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.
DP
Vyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na NěmčickuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DP
Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
180.BPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném územíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
181.
BP
Vyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákonaDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.
BP
Vyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěříÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.
BPVyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelisti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BP
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanů
Palovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.BP
Vyhodnocení účinnosti zimních nátěrů repelentem Aversol
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LESN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.BPVýskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
187.
DPVýskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblastiÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
188.BP
Výskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
189.
DP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
190.BPVýskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
191.
BP
Výskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatechHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
192.BP
Výskyt mývala severního v Olomouckém kraji.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
DPVýskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.DizPVyužití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémůHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
195.
DizP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1
196.
BP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
197.
DP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
198.
BP
Využití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěřeVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
199.
BPVýzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
200.
DP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
201.
BP
Význam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
202.
DP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
203.
BP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
204.
BP
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holináchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
205.
DP
Zastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy0 / 4
--
206.DP
Zdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce Tetčice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.
BP
Zhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČR
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.
BP
Zhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.BPZhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
210.
BP
Zhodnocení účinnosti pachových ohradníků na vybrané lokalitě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
211.
BP
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcovéÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
212.
DP
Zhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesa
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy1 / 1
213.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitěPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
214.BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hubÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
215.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
216.
ZP
Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
217.BPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
218.
DPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
219.BP
Změny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad Hanou
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.BPZměny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezónyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
221.BPZpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.
DizP
Životní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních Karpat
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy1 / 2