Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
3.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
4.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
5.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
6.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
7.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Surovcová, K.
10.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
12.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
14.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
15.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
16.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
17.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
18.BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
19.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Lukačevičová, A.
24.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
26.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
27.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Balášová, K.
28.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
30.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
31.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
33.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
34.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
36.BPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
37.DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
38.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
39.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Čamlík, P.
40.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Vejnarová, K.
41.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
42.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
43.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Kopa, V.
44.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
45.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
46.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
47.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
48.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
49.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
50.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
51.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
52.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFPodrobnosti tématu0 / 5--
53.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LILDFPodrobnosti tématu0 / 5--
54.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Benda, J.
55.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
56.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
58.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
59.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
60.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
61.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Pancner, J.
63.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu1 / 2 Mniszaková, S.
64.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
65.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
66.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
67.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
68.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
69.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
70.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
71.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
72.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
73.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
74.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
75.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Hamřík, T.
76.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
77.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
78.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
79.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
80.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
81.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Nesládek, L.
82.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 4--
83.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
84.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
85.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
86.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
87.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
88.BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
89.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
90.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
91.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
92.DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
93.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
94.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
96.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
97.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
98.BPOdhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
99.BPOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
100.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
101.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
102.DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Prouza, M.
103.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
104.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
105.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
106.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
107.DPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
109.BPPopulace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
110.BPPopulace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
111.BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
112.DPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
113.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
114.BPPoškození dřevin okusem ve výběrném lese na KlepačověČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
115.BPPoškození listové plochy u Sorbus domestica-Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
116.BPPotřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokéhoKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
117.BPPrávní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodináchPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
118.DPProline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performanceMilanović, S.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
119.BPPropadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problémJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
120.DisPReakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
121.DPRozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ ŽidlochoviceFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
122.BPRozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP KřtinyTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Tuma, J.
123.DisPRůst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostechČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
124.BPRůsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá HoraČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
125.BPSaproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
126.BPSaproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na MoravěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.BPSpolečenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém JeseníkuKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
128.DisPStudy of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Raco, M.
129.BPŠkody na sazenicích pozdními mrazy v závislosti na parametrech holinyČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
130.BPTestování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkáchPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
131.BPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------ZFPodrobnosti tématu0 / 3--
132.BPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
133.DPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
134.BPUplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
135.DPVertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineusDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
136.BPVertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineusDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
137.DisPVlastní témaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
138.DisPVlastní témaKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
139.DisPVlastní témaTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Bačová, A.
140.DisPVlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.Ernst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Korcová, J.
141.DisPVlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektemErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
142.BPVliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
143.DisPVliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusemČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Bureš, M.
144.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
145.DPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
146.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
147.DPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
148.BPVliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
149.BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
150.BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu1 / -- Kšicová, H.
151.DPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
152.BPVliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
153.DPVliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský krasČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
154.BPVliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složkyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
155.BPVliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém JeseníkuKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
156.BPVliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofaunyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Marešová, V.
157.DisPVolné tema dle dohodyHrdlička, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-CHE----AFPodrobnosti tématu0 / ----
158.DisPVolné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu2 / -- Trifkovič, M.
Dálya, L. B.
159.DisPVolné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Fuchs, L.
160.BPVplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajnéhoKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
161.BPVyhodnocení doby lovu jednotlivých druhů zvěře v ČR a evropských zemích jako součásti managementových opatření v chovu zvěře a jejich dopad na populace zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
162.BPVyhodnocení chovu koroptve polní na NěmčickuErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
163.DPVyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na NěmčickuErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
164.DPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném územíČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
165.BPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném územíČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
166.BPVyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákonaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
167.BPVyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěříČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
168.BPVyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelistiVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
169.BPVyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanůPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
170.BPVyhodnocení účinnosti zimních nátěrů repelentem AversolČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LESN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
LES
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
171.BPVýskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
172.DPVýskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
173.BPVýskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les KřtinyFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
174.DPVýskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
175.BPVýskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
176.BPVýskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatechHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
177.BPVýskyt mývala severního v Olomouckém kraji.Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
178.DPVýskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku KřtinyTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-RLN-RL-RL--AFPodrobnosti tématu1 / 1 Frejlichová, L.
179.DisPVyužití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Rolinc, P.
180.BPVyužití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
181.DPVyužití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
182.BPVyužití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěřeVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
183.BPVýzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
184.DPVýzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
185.BPVýznam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesíFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
186.DPVýznam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
187.BPVýznam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
188.BPZajíc jako významný faktor obnovy lesa na holináchKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
189.DPZastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti …. Mrkva, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
190.DPZdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce TetčiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
191.BPZhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČRVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
192.BPZhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkáchKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
193.BPZhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dřívíKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
194.BPZhodnocení účinnosti pachových ohradníků na vybrané lokalitěVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
195.BPZhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcovéMartinek, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Takáč, A.
196.DPZhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesaTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Flandera, R.
197.BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitěPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Šturc, V.
198.BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hubTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Mišurec, M.
199.BPZhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
200.ZPZjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
201.BPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
202.DPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
203.BPZměny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad HanouErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
204.BPZměny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezónyFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
205.BPZpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupuKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
206.DisPzvěřeKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
207.DisPŽivotní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Zouhar, V.