Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramOborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holinách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
2.DP
Zastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Mrkva, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 4
--
3.
DP
Zdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce Tetčice
Májek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
0 / 1
--
4.BPZhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
5.
BPZhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dřívíKašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
6.BP
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
1 / 2
7.BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet1 / 1
8.BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hub
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDFprohlížet0 / 2--
9.
BPZhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
10.ZP
Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
11.
BP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / ----
12.DPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
13.BP
Změny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad Hanou
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
14.
BP
Změny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezónyFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
15.
BP
Zpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--