Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
2.
BP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Dvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
3.
DisP
Vlastní téma
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDF
0 / 1
--
4.DisPVlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSL--
LDF
1 / 1
5.
DisP
Vlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektem
Ernst, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL--LDF
0 / 1
--
6.BP
Vliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtiny
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 5--
7.
DisP
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusemČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
8.
DisP
Vliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevin
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
9.
BP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 2
--
10.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
11.
BP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
12.DPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
13.
BP
Vliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichů
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5
--
14.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
15.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES----
LDF
0 / ----
16.
DP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--LDF0 / ----
17.
BP
Vliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
18.DPVliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský krasČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
19.BPVliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složkyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 5
--
20.BPVliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
21.BP
Vliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofauny
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
22.
DisP
volné téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
----
LDF
0 / 2
--
23.
DisP
Volné tema dle dohody
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-CHE
--
--
AF0 / ----
24.DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDFprohlížet0 / ----
25.
DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet
1 / --
Fuchs, L.
26.
BP
Vplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajného
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
27.
BP
Vyhodnocení doby lovu jednotlivých druhů zvěře v ČR a evropských zemích jako součásti managementových opatření v chovu zvěře a jejich dopad na populace zvěře
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
28.
BP
Vyhodnocení chovu koroptve polní na Němčicku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
29.
DP
Vyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na Němčicku
Ernst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet0 / 1--
30.DPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném územíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / ----
31.
BP
Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDF
0 / --
--
32.
BP
Vyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
33.
BP
Vyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěří
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
34.BP
Vyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelisti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
35.
BP
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1--
36.
BP
Vyhodnocení účinnosti zimních nátěrů repelentem AversolČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LESN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
LES
LDFprohlížet
0 / --
--
37.
BP
Výskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 5
--
38.DP
Výskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblasti
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / 2
--
39.
BPVýskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les KřtinyFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
40.
DP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
41.
BP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
42.BPVýskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatechHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
43.BPVýskyt mývala severního v Olomouckém kraji.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
44.
DP
Výskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
0 / 1
--
45.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
46.
DisPVyužití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL
--
LDFprohlížet
1 / 1
47.
BPVyužití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / ----
48.
DP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
49.BPVyužití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
50.BP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF0 / 2--
51.
DP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
52.
BP
Význam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesíFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / ----
53.
DP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
54.
BPVýznam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--