Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPSaproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-ARB
--
LDF
0 / --
--
2.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
3.DisP
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDF0 / 1--
4.
BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
5.
DisP
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
6.
DisP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF0 / 1
--