Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 4

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPReakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
0 / 1--
2.DisP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v Krkonoších
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LFM
--
--
LDF
0 / 1
--
3.
DisP
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostechČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
4.
BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá Hora
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--