Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Obora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Tihelka, P.
2.
BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
0 / 1
--
3.
DisP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
4.
BP
Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF0 / ----
5.
BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
6.
DP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
7.
DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
8.
BP
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
9.
DisP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravcůKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1--
10.BP
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--