Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
2.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 4
--
3.BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
5.BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / --
--
6.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
7.BP
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Palovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
8.
BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet0 / ----
9.
BP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
10.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
11.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / --
--
12.DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / --
--
13.
BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
AF
0 / 1
--
14.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AFprohlížet0 / 1--
15.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1--
16.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 1
--