Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborSpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
2.
BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
3.
BPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--LESLDF0 / 2
--
4.DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
LI
LDF
0 / 2--
5.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
0 / 2
--
6.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
0 / 2--
7.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 1--
8.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
1 / 1 Vejnarová, K.
9.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
10.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
11.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / ----
12.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
13.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
14.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / --
--
15.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / --
--
16.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / ----
17.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / --
--
18.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
19.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / 1
--
20.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
LES
LDF
prohlížet0 / 5--
21.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
LI
LDFprohlížet
0 / 5
--
22.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 1 Benda, J.
23.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
24.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet0 / 2--
25.
DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDFprohlížet
0 / 1
--
26.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
prohlížet0 / 2--
27.
DP
Hodnocení stavu korun a aktivity kůrovců pozemním monitoringem a jeho srovnání s UAV monitoringem
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDF
0 / 2
--
28.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / --
--
29.
BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
AF
0 / 1
--
30.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
31.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFprohlížet0 / --
--
32.
BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
33.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
34.
BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
35.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
36.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
37.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1--
38.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--