Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF0 / 1
--
2.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / 2--
3.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
4.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
5.
BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
6.BP
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
7.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--