Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
2.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
3.
DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
4.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
5.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
MENDELU
0 / 2--
6.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
7.
DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
8.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
9.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
10.
DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA
--
--
LDF
1 / 1 Surovcová, K.
11.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
12.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / 1
--