Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
2.
BP
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / --
--
3.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
4.DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
5.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF0 / --
--
6.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
7.
BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
8.DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
9.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
0 / 1
--
10.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
11.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
12.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 1
--
13.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
14.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
15.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 2
--
16.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
17.
BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
18.
DP
Bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na jižní Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI----
LDF
0 / 1--
19.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Kašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
21.
BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF0 / 1
--
22.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-DI
N-DI-DI--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
23.
DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
1 / 1
Lukačevičová, A.
24.
DP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
1 / 1
25.
BP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
26.
DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
27.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
28.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
29.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
30.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
31.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 2
32.
DisP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDF
0 / 1
--
33.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO----
LDF
0 / 2--
34.DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO--
--
LDF0 / 2--
35.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
36.DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDFprohlížet
0 / 1
--
37.
DisP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
38.
BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / 3
--
39.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
40.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
41.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
LES
LDF
prohlížet
0 / 2
--
42.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDFprohlížet
0 / 2
--
43.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
44.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
45.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
46.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet1 / 1 Vejnarová, K.
47.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / --
--
48.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / ----
49.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
50.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / ----
51.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
0 / --
--
52.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / --
--
53.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
0 / --
--
54.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet0 / --
--
55.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
56.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
57.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
58.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
prohlížet
0 / 5
--
59.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
LI
LDF
prohlížet
0 / 5
--
60.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
61.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF0 / 1
--
62.DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDF0 / 2--
63.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
0 / 1
--
64.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----
LDF
0 / 2
--
65.
DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
prohlížet0 / ----
66.
BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
AF
0 / 1
--
67.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
prohlížet0 / ----
68.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / --
--
69.
BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
70.
BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
71.
BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
72.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
73.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
74.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
75.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
76.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
77.
BP
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
78.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
79.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
80.
DisP
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFprohlížet0 / 1--
81.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Májek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDF0 / --
--
82.DPChřadnutí olší v České republiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
83.
DisP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet1 / 1 Hamřík, T.
84.BPIntrodukované druhy zvěře v ČR z pohledu mysliveckého hospodařeníDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
85.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
1 / 2 Dubravec, M.
86.BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
0 / --
--
87.BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
88.BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
89.DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Jung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM--
--
LDF1 / 1
90.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LIN
M-LI-LI
--LDF
0 / 1
--
91.
BP
Kritické posouzení platnosti a použitelnosti metody CIC pro hodnocení trofejí muflona
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
92.
DisPMetodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFprohlížet0 / 1--
93.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 4
--
94.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Rozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
95.BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
96.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
97.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
98.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
99.
BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
100.DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
101.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
102.
DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / --
--
103.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
AF
0 / 1
--
104.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 1
--
105.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZSN-ZS-AE--
AF
0 / 1
--
106.
BP
Myslivecká evidence a statistika – rozbor praktické upotřebitelnosti stávajících výkazů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
107.BPOblasti chovu zvěře v ČR – analýza funkčnosti a plnění účeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / --
--
108.
DP
Obora Sokolnice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--LDF
1 / 1
Tihelka, P.
109.BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledků
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 1
--
110.DisP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
111.BP
Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet1 / -- Svoboda, A.
112.
BP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
113.DP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
114.
DisP
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územích
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
115.
BP
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
0 / 1
--
116.
DisP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
117.BPOvěření Schumacherova znaku jako metody stanovení věku srnčí zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1
--
118.
BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
119.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
120.BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
121.DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
122.BPPopulace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
123.
BP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
124.
BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
0 / --
--
125.
DP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
126.
BP
Populace kamzíka horského v oblasti Hrubého Jeseníku
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
127.
DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / 2
--
128.
BP
Poškození dřevin okusem ve výběrném lese na Klepačově
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDF
0 / --
--
129.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
130.
BP
Potřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokého
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
131.
BP
Právní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
132.DPProline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performance
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
133.
BP
Propadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problémJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
134.
DisP
Reakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
0 / 1
--
135.DisP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v Krkonoších
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LFM--
--
LDF0 / 1--
136.
BP
Rozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF1 / 1 Tuma, J.
137.
DisP
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
138.BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá Hora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / ----
139.
BP
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-ARB
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
140.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 1--
141.
DisP
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouciFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
142.
BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém JeseníkuKašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
143.
DisPStudium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismyČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM--
--
LDF
prohlížet0 / ----
144.
DisP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
145.BP
Škody na sazenicích pozdními mrazy v závislosti na parametrech holiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
LDF0 / --
--
146.
DisP
Taxonomická revize evropských štítovek (Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Pluteus)
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LFM
--
--
LDF
1 / 1 Ševčíková, H.
147.
BP
Testování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkáchPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
0 / 1
--
148.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
ZF0 / 3
--
149.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
150.DP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Dvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 3--
151.BPUplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielej
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
152.
DP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineusÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / 1
--
153.
BP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Dvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
154.
DisP
Vlastní téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet0 / 1--
155.
DisP
Vlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSL--LDF1 / 1
156.
DisP
Vlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektem
Ernst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
0 / 1
--
157.
BP
Vliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtinyJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF0 / 5--
158.
DisP
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusemÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
--
--
LDF
1 / 1 Bureš, M.
159.
DisP
Vliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF0 / --
--
160.
BP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF0 / 2
--
161.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
162.
BP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
163.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
164.BPVliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichůHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------MENDELUprohlížet0 / 5
--
165.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / ----
166.BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES----LDF
0 / --
--
167.
DP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
----LDFprohlížet0 / --
--
168.BPVliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
169.DP
Vliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský kras
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
170.BP
Vliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5--
171.
BP
Vliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém Jeseníku
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet
0 / --
--
172.BPVliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofaunyKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
173.DisP
volné téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
----
LDF
0 / 2
--
174.
DisP
Volné tema dle dohodyHrdlička, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-CHE
----AFprohlížet
0 / --
--
175.
DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDFprohlížet
0 / --
--
176.
DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet
1 / --
177.
BP
Vplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajného
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 1--
178.BP
Vyhodnocení doby lovu jednotlivých druhů zvěře v ČR a evropských zemích jako součásti managementových opatření v chovu zvěře a jejich dopad na populace zvěře
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
179.
BPVyhodnocení chovu a vypracování chovatelských kriterií srnce obecného v honitbách obcí s rozšířenou působností Vyškov, Slavkov a BučoviceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF0 / 1--
180.
BPVyhodnocení chovu koroptve polní na NěmčickuErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1
--
181.
DPVyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na Němčicku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
182.DPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném územíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / ----
183.
BP
Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDF
0 / --
--
184.
BP
Vyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 1--
185.
BP
Vyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěříČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
--
LDF
0 / --
--
186.BP
Vyhodnocení současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / 1--
187.
BPVyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanůPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
188.
BP
Vyhodnocení účinnosti zimních nátěrů repelentem AversolČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LESN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
LES
LDF
prohlížet0 / --
--
189.
BP
Výskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5--
190.
DPVýskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblasti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
191.
BPVýskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les KřtinyFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
192.
DP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
193.
BP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------MENDELU0 / 2
--
194.
BP
Výskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
195.
BP
Výskyt mývala severního v Olomouckém kraji.
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
196.
DP
Výskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-RL
N-RL-RL
--AF
0 / 1
--
197.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
198.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFprohlížet
1 / 1
Rolinc, P.
199.
BP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
200.
DP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
0 / ----
201.BP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 2
--
202.
DP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet0 / 2--
203.
BP
Význam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
204.DP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
205.BPVýznam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / ----
206.
BP
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holináchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / 2
--
207.
DP
Zastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 4
--
208.
DP
Zdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce Tetčice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1--
209.
BP
Zhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / ----
210.
BP
Zhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dříví
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / ----
211.
BP
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
1 / 2
Takáč, A.
212.
DP
Zhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet1 / 1
213.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
214.
BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hubTomšovský, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / 2
--
215.BP
Zhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
216.ZPZjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
217.BP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
218.
DP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
219.BPZměny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad Hanou
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
220.
BP
Změny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezóny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
221.
BP
Zpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
222.
DisP
Životní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
1 / 2