Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
2.
BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
3.
DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDF
0 / 1
--
4.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / --
--
5.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2--
6.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2--
7.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet0 / 2--
8.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
9.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF0 / 1
--
10.
DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDFprohlížet1 / 1
11.BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
12.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF0 / 1--
13.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1--
14.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2--
15.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF0 / 2--
16.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
17.
BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet0 / 3--
18.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1
--
19.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
20.BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF0 / 1
--
21.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DI
N-DI-DI
--
LDF
0 / 1
--
22.
DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1--
23.DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
24.
DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
25.
DisP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF0 / 1
--
26.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
27.
DPDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3
--
28.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
0 / 3
--
29.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
30.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
1 / 2
Balášová, K.
31.
DisP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDF
0 / 1
--
32.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
----LDFprohlížet0 / 2--
33.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
34.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDFprohlížet
0 / 1
--
35.
DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
36.
DisP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
37.BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
38.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
39.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
40.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LESLDF0 / 2--
41.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
LILDF
0 / 2
--
42.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 2
--
43.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
44.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Čamlík, P.
45.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet
1 / 1
46.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
47.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
48.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / --
--
49.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
50.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / --
--
51.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
52.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / ----
53.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
54.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
55.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1--
56.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
57.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
prohlížet0 / 5--
58.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
prohlížet
0 / 5
--
59.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
60.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
61.
DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFprohlížet0 / 2
--
62.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
63.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
64.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
65.
BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
66.
DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
67.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / --
--
68.BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
69.
BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet1 / -- Pancner, J.
70.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet
0 / 2
--
71.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
72.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / 1
--
73.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF0 / 1--
74.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
75.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF0 / ----
76.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
77.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
78.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
79.
DisP
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Kula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
80.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
81.
DP
Chřadnutí olší v České republice
Májek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
82.
DisP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDF
1 / 1
Hamřík, T.
83.
BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2--
84.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF0 / ----
85.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 2
--
86.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
MENDELU
0 / 2
--
87.
DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
88.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LINM-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
89.
BP
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
90.DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDF
0 / 1
--
91.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 4
--
92.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--AF0 / 1--
93.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
94.
BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
95.
DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
96.
BP
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
0 / 1
--
97.BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
98.BP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
99.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
100.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
0 / --
--
101.DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
102.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
103.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AFprohlížet0 / 1
--
104.
DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
105.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / 1
--
106.
DP
Obora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
--
--
LDF
1 / 1 Tihelka, P.
107.
BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / 1--
108.DisP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
109.
BPOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet0 / ----
110.
BP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
111.
DP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
112.
DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Prouza, M.
113.
BP
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
114.
DisP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDFprohlížet
0 / 1
--
115.
BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / --
--
116.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 2
--
117.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
118.
DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
119.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDF
0 / 1
--
120.
BP
Populace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
121.
BP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 1--
122.BP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
123.
DP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDF0 / --
--
124.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
125.
BP
Poškození dřevin okusem ve výběrném lese na Klepačově
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDF
0 / ----
126.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
127.BPPotřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokéhoÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
128.
BP
Právní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodináchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
129.
DP
Proline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performance
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
130.
BP
Propadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problém
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
131.
DisP
Reakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
0 / 1--
132.
DisP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v KrkonošíchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LFM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
133.
DP
Rozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ ŽidlochoviceFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--LDF
0 / 1
--
134.
BP
Rozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP Křtiny
Tomšovský, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
1 / 1
135.
DisP
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
0 / 1--
136.
BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá Hora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
137.
BPSaproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblasti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-ARB--LDFprohlížet0 / --
--
138.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
139.
DisP
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDF
0 / 1
--
140.
BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / --
--
141.
DisP
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF0 / ----
142.
DisP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
1 / 1
Raco, M.
143.BP
Škody na sazenicích pozdními mrazy v závislosti na parametrech holiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
144.
DisP
Taxonomická revize evropských štítovek (Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Pluteus)
Tomšovský, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LFM--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
145.BPTestování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkáchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDF
0 / 1
--
146.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------ZFprohlížet
0 / 3
--
147.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
148.
DP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 3
--
149.
BP
Uplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielejÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
150.
DPVertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineusDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
0 / 1
--
151.
BP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
152.
DisP
Vlastní téma
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
0 / 1
--
153.
DisP
Vlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.
Ernst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSL--LDFprohlížet
1 / 1
Korcová, J.
154.
DisP
Vlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektem
Ernst, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
prohlížet0 / 1--
155.BPVliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 5
--
156.
DisP
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
--
--LDF
1 / 1
Bureš, M.
157.DisP
Vliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM--
--
LDF
0 / ----
158.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 2
--
159.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
160.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF0 / 2
--
161.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
162.
BP
Vliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 5
--
163.BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / --
--
164.BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
----
LDF
0 / --
--
165.
DP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / --
--
166.BPVliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / --
--
167.
DP
Vliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský krasÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFprohlížet
0 / 2
--
168.
BP
Vliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELU0 / 5
--
169.BPVliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém JeseníkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
170.
BP
Vliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofauny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
171.DisPvolné témaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--LDF0 / 2
--
172.
DisP
Volné tema dle dohody
Hrdlička, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-CHE----AF
0 / --
--
173.
DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--
LDF
prohlížet
2 / --
174.DisPVolné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
1 / --
175.
BP
Vplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajnéhoÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
176.
BP
Vyhodnocení doby lovu jednotlivých druhů zvěře v ČR a evropských zemích jako součásti managementových opatření v chovu zvěře a jejich dopad na populace zvěře
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
177.
BP
Vyhodnocení chovu koroptve polní na NěmčickuErnst, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
178.
DPVyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na NěmčickuErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
179.DPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
180.BPVyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDF
0 / --
--
181.BPVyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
182.
BP
Vyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěříÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
--
LDF
0 / --
--
183.
BP
Vyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelistiVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
184.
BP
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / 1
--
185.BP
Vyhodnocení účinnosti zimních nátěrů repelentem Aversol
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LESN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
LES
LDFprohlížet
0 / --
--
186.BP
Výskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 5
--
187.DP
Výskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblasti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 2--
188.
BPVýskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
189.
DP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
190.
BP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
191.
BP
Výskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF0 / 2--
192.
BP
Výskyt mývala severního v Olomouckém kraji.
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
193.
DP
Výskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku Křtiny
Tomšovský, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-RLN-RL-RL--AFprohlížet0 / 1
--
194.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDF
0 / 1
--
195.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
1 / 1
196.
BP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
197.
DP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
198.
BP
Využití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / 1
--
199.
BP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 2
--
200.
DP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet0 / 2
--
201.
BPVýznam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
202.
DP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
203.BP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
204.BP
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holinách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
205.
DP
Zastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 4
--
206.
DP
Zdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce TetčiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 1
--
207.BP
Zhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČR
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
208.
BP
Zhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
209.
BP
Zhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dříví
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
210.
BP
Zhodnocení účinnosti pachových ohradníků na vybrané lokalitěVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / 1
--
211.
BPZhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcovéMartinek, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 2 Takáč, A.
212.
DP
Zhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet
1 / 1
213.BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitě
Palovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
1 / 1
214.BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hub
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / 2
--
215.BPZhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 2--
216.
ZP
Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
217.
BP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / --
--
218.DPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
219.BP
Změny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad Hanou
Ernst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
220.
BPZměny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezónyFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
221.
BP
Zpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
222.
DisP
Životní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních KarpatÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF1 / 2 Zouhar, V.