Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
2.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
3.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
4.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
5.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
6.DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
7.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTALDFprohlížet1 / 1 Surovcová, K.
8.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
9.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
10.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
11.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
12.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
13.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
14.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
15.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
16.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DILDFprohlížet0 / 1--
17.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
18.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
19.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
20.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
21.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
22.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
23.DPEkonomika mysliveckého hospodaření na ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
24.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
25.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
26.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
27.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
28.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
29.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
30.BPHistorický vývoj myslivecké legislativy na území ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
31.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
32.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
33.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
34.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Čamlík, P.
35.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 1 Vejnarová, K.
36.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
37.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
38.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / -- Kopa, V.
39.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
40.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
41.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
42.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
43.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
44.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
45.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
46.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
47.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Benda, J.
48.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 2--
49.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
50.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
51.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
52.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
53.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
54.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
55.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet1 / 2 Mniszaková, S.
56.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
57.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
58.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB, B-KRAJ, B-LESB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJ, B-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
59.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
60.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
61.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
62.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
63.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFprohlížet0 / ----
64.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LIN-EUFO-EUFO, N-LI-LILDFprohlížet0 / ----
65.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
66.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
67.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Hledík, P.
68.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
69.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
70.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LIM-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
71.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Nesládek, L.
72.BPLovecká kynologie a její vývojDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Šmíd, M.
73.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 4--
74.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
75.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
76.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
77.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
78.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
79.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
80.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
81.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
82.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
83.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
84.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
85.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
86.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Rachůnek, K.
87.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
88.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
89.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
90.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
91.DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA, D-LID-BOTA-FYTOLL, D-LI-OCHRLLDFprohlížet1 / 1 Prouza, M.
92.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
93.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
94.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
95.DPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
96.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
97.BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
98.DPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
99.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
100.BPPoškození listové plochy u Sorbus domestica-Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
101.BPPrávní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodináchPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
102.DPProline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performanceMilanović, S.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
103.BPPropadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problémJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
104.BPProstorové šíření vzdušného inokula patogenní houby Fusarium circinatum na infikované lokalitě v GalíciiDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
105.BPProstorového šíření jelena siky japonského (Cervus nippon nippon) v ČRDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
106.DisPReakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA, D-LID-BOTA-FYTOLL, D-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
107.DPRozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ ŽidlochoviceFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
108.BPRozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP KřtinyTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
109.DisPRůst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostechČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
110.BPRůsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá HoraČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
111.BPSaproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / ----
112.BPSaproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na MoravěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
113.BPSoučasná myslivecká legislativa v evropském měřítkuPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
114.DisPStudy of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet1 / 1 Raco, M.
115.BPTestování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkáchPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
116.BPTestování náchylnosti českých proveniencí jehličnatých dřevin vůči patogenní houbě Fusarium circinatumDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
117.BPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)ZFprohlížet0 / 3--
118.DPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
119.BPTestování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
120.BPUplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
121.DisPVlastní témaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet1 / 1 Mikulenčák, J.
122.DisPVlastní témaKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
123.DisPVlastní témaTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet1 / 1 Bačová, A.
124.DisPVlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.Ernst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSLLDFprohlížet1 / 1 Korcová, J.
125.DisPVlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektemErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSLLDFprohlížet0 / 1--
126.BPVliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 5--
127.DisPVliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusemČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
128.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB, B-ZSB-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
129.DPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KILDFprohlížet0 / 2--
130.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB, B-KRAJ, B-LESB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJ, B-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
131.DPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
132.BPVliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 5--
133.BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
134.BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
135.DPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
136.BPVliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
137.DPVliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský krasČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 2--
138.BPVliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složkyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 5--
139.BPVliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofaunyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Marešová, V.
140.DisPVolné tema dle dohodyHrdlička, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-CHEAFprohlížet0 / ----
141.DisPVolné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet2 / -- Trifkovič, M.
Dálya, L. B.
142.DisPVolné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet1 / -- Fuchs, L.
143.BPVplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajnéhoKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
144.BPVyhodnocení chovu koroptve polní na NěmčickuErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
145.DPVyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na NěmčickuErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
146.BPVyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelistiVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
147.BPVýskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 5--
148.DPVýskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
149.DPVýskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
150.BPVýskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
151.BPVýskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatechHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
152.BPVýskyt párovacích typů Fusarium circinatum v GaliciiDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)ZFprohlížet0 / 1--
153.DPVýskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku KřtinyTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-RLN-RL-RLAFprohlížet1 / 1 Frejlichová, L.
154.DisPVyužití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet1 / 1 Rolinc, P.
155.BPVyužití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěřeVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
156.BPVýzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB, B-ZSB-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
157.DPVýzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní MoravěKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
158.BPVýznam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesíFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
159.DPZastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti …. Mrkva, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 4--
160.DPZdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce TetčiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
161.BPZhodnocení důsledků existence single trailů na provoz honiteb a návrhy na omezení negativních důsledků pro zvěř a uživatele honitebKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
162.BPZhodnocení důsledků existence single trailů na provoz honiteb a návrhy na omezení negativních důsledků pro zvěř a uživatele honitebKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Prokeš, O.
163.BPZhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČRVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
164.BPZhodnocení faktorů ovlivňujících škody černou zvěří na bukových výsadbáchKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Bártů, J.
165.BPZhodnocení faktorů ovlivňujících škody černou zvěří na bukových výsadbáchKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
166.BPZhodnocení lovu zvěře lukem – legislativa v zahraničí a srovnání účinnosti a etiky lovu s palnými zbraněmiKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
167.BPZhodnocení účinnosti pachových ohradníků na vybrané lokalitěVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
168.DPZhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesaTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 1 Flandera, R.
169.BPZhodnocení významu vybraných vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených veřejnost pro LDFKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
170.BPZhodnocení významu vybraných vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených veřejnost pro LDFKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
171.BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitěPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
172.BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hubTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFprohlížet1 / 2 Mišurec, M.
173.BPZhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
174.ZPZjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
175.BPZjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
176.BPZměny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad HanouErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
177.BPZměny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezónyFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
178.BPZpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupuKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
179.BPZpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupuKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
180.DisPzvěřeKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-MYSLLDFprohlížet0 / ----
181.DisPŽivotní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--