Prehľad vypísaných tém - Ústav techniky (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
3.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
4.BPAnalýza okamžitých tlaků vyvozovaných různými typy podvozků v půdním profiluZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Štelcl, J.
5.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
6.BPAnalýza pracovního pole operátora vyvážecího traktoru 3D skeneremZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
7.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
8.DizPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPAnalýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřevinyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy1 / -- Staněk, L.
10.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
11.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
12.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
13.BPAnalýza zátěže a zvuků na pracovištiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)B-DREVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
14.DPAnalýza zátěže a zvuků na pracovištiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPDotazníkové šetření pro potvrzení vlivu životního prostředí na ekologické vědomí.Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
16.DizPEfektivní využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
17.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DizPFotovoltaika jako součást TZB energeticky úsporných domů.Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPHluk a vibrace motorových pil za vybraných podmínekFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPChronometráž činností operátorů lesnických strojůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPIdentifikace a posouzení faktorů ovlivňujících okamžité tlaky v půdním profilu vyvolané přejezdy vyvážecího traktoruZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Hejlek, S.
23.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
24.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 2--
25.DizPKvalita pracovního života v lesnictvíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
26.BPKvantifikace podílu sušiny nehroubí na vybraných dřevináchSkoupý, A.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
27.BPLéčivé rostliny – možnosti sběru vybraného druhu na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
28.BPLesní plody - možnosti sběru na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Koukalová, M.
29.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
30.DPNávrh antropometrické standardizace pro vybraný typ nábytku pro mladé muže..Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
31.BPNedřevní produkty lesa využitelné ve floristiceKadlec, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
32.DizPOstrovní fotovoltaické systémyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPPodniková kultura v oblasti staveb na bázi dřevaFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPPorovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
35.DPPosouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
36.BPPosouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
37.DPPosouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPPosuzování vlivu těžebního stroje na protředí lea v závislosti na provozních podmínkách a druhu vykonávané práceSkoupý, A.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
39.DPPotvrzení vlivu stavu životního prostředí na ekologické vědomí.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
40.DizPPoužití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkáchNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / ----
41.DizPPrevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomieNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
42.BPProfesiogram vybraných lesnických profesíFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, B.
43.BPPředsudky o vybraných aspektech činností Evropského fondu pro regionální rozvojFiľo, P.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPPříčiny nehod operátorů při práci s lesními harvestory a vyvážecími traktoryFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPPříčiny nehod pracovníků dřevařských podnikůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPPsychosociální specifika práce v lesnictvíFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPRozbor možností rozvoje technických prostředků pro arboristiku v podmínkách ČR.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
48.DPRozbor možností uplatnění harvestorových technologií lesní těžby v náročných terénních podmínkách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPRozbor možností využití mechanizačních prostředků v činnostech tvorby a ochrany krajiny.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
50.DPRozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
51.BPRozbor potenciálních možností výtěžnosti nehroubí a možností jejich využití na vybraném lesním majetku.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
52.DPRozbor současné úrovně a návrh perspektivních opatření přípravy a řízení těžební výroby na ŠLP Křtiny.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPRozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbuNeruda, J.Ústav techniky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPRozbor technologického řetězce výroby a spotřeby palivového dříví ve vybraném regionu.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
55.DPRozbor způsobů přejímky dříví v těžebně-dopravním procesu a možností jejich optimalizace.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
56.BPSociální aspekty práce v leseFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPSoučasný stav a perspektivy využití koní na vybraném majetku (v regionu)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)N-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
58.DPSoustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
59.BPSpecifika profesiografie vybraných lesnických profesí ve spojitosti se změněnou pracovní schopnostíFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DizPSpojitost umělého osvětlení forwarderů s fyziologickými funkcemi operátorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
61.DPSrovnání ergonomických charakteristik stacionárních a otočných kabin vyvážecích traktorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPSrovnání vyvážení dříví dvěma třídami vyvážecích traktorů. Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPStanovení zásoby vybraného produktu přidružené lesní těžby na vybraném majetku (HS)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
64.DizPSystém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizikNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
65.DPTechnologie pro prevenci a sledování ilegální těžby v tropických oblastechZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
66.DPTělesné rozměry studentek MENDELU pro ergonomické konstruování.Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPTeoretická východiska účinků provozu kolových trakčních prostředků na půdu a jejich experimentální zjišťování.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
68.DizPUse of debarking harvester heads in European conditionsNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / ----
69.BPVánoční stromky - možnosti využití na vybraném majetkuKadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
70.DPVlastní témaKadlec, J.Ústav techniky (LDF)N-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
71.BPVlastní témaNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Műller, P.
72.DPVlastní témaNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
73.BPVlastní témaKadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
74.DPVlastní témaKlvač, R.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
75.BPVlastní témaKlvač, R.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
76.DizPVlastní témaNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy1 / 1 Mergl, V.
77.BPVliv intenzity umělého osvětlení na průběh fyziologických funkcí operátorů harvestorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPVliv monotónní činnosti na vybrané fyziologické funkce operátorů lesních harvestorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
79.BPVliv osvětlení na fyziologické funkce operátorů lesnických strojůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPVliv sociálních faktorů na činnost operátorů lesních harvestorů a vyvážecích traktorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
81.DPVliv sociálních faktorů na činnost operátorů lesních harvestorů a vyvážecích traktorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPVliv sociálních faktorů na činnost pracovníků v leseFiľo, P.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
83.DPVliv těžby a přibližování v tropických oblastech na poškození stojících stromůZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPVliv těžby a přibližování v tropických oblastech na půdní profilZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Vojtek, M.
85.BPVliv zvuků na pracovišti na průběh vybraných psychofyziologických funkcíFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
86.DPVyhodnocení alternativ procesu získávání, distribuce a přípravy biomasy pro energetické účely.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
87.BPVyhodnocení dat z programu TimberLink pro sledování výkonu a stavu lesních strojů. Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
88.DPVyhodnocení současného a potenciálního využití lanovek pro soustřeďování dříví na vybraném majetku (v regionu)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)N-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
89.DPVyhodnocení těžebně-dopravní činnosti na vybraném majetku (v regionu)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)N-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
90.BPVyhodnocení způsobů soustřeďování (shromažďování) těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
91.BPVýkonové normy vybraných lesnických prací v NikaraguiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPVyužití ergonomie u lesnických profesíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
93.DizPVyužití evropských malovýrobních technologií těžby a soustřeďování dříví v podmínkách lesního hospodářství ThajskaNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
94.BPVyužití geografických informačních systémů u harvestorů a vyvážecích traktorůZemánek, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPVyužití chladnokrevných koní na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
96.BPVyužití kladek v arboristiceNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 2--
97.DPVyužití oční kamery pro posouzení pole výhledu řidiče vyvážecího traktoruZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
98.BPVyužití textilních lan při kotvení lanovek.Nevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
99.DPVyužívání produktů přidružené lesní těžby (výroby) na vybraném majetku (v regionu)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
100.DPVztah mezi expozicí vybraných auditivních podnětů a psychofyziologickými funkcemiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)M-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
101.BPVztah mezi pracovními křivkami a fyziologickými funkcemi operátorů lesních harvestorůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
102.BPZhodnocení kvality práce harvestoru v předmýtní těžběNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
103.BPZhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžběNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
104.BPZhodnocení procesu prosychání lesní dendromasy určené k energetickému využitíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
105.BPZhodnocení technologických postupů vybraného úseku lesní výroby na určeném lesním majetku.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
106.BPZhodnocení vybrané skupiny strojů a jejich technologického uplatnění v LH na základě využití rozboru dostupných informačních pramenů.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Glajch, M.