Prehľad vypísaných tém - Ústav techniky (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramOdbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPAnalýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
5.
DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
6.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DizP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
9.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
10.
DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DizP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPZemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
12.BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Ergonomie pracovního místa
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
16.
DP
Ergonomie pro 21. století
Ústav techniky (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DizP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
18.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
19.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
21.DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
22.BP
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
1 / 2
23.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LESN
--
LES
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
25.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
26.
DizP
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
27.DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
28.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
29.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůÚstav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DizP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
31.
BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
33.
DizP
Ostrovní fotovoltaické systémy – nové trendyKlepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.BPPodniková kultura v oblasti staveb na bázi dřevaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
35.
BPPorovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy1 / --
36.
DP
Posouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.BP
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Posouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.BP
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivosti
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
40.BPPoškození stromů při vyklizování lanem a vyvážecí soupravou (UT)
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
41.
BP
Poškození stromů při vyklizování výřezů UKT s navijákem a vyvážecí soupravou
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DizP
Použití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkách
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
DP
Použití propařovací kolony v lesní školce
Ústav techniky (LDF)
N-LSNI--LILDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DizP
Prevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomieAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
45.
BP
Příčiny nehod pracovníků dřevařských podniků/ v lesnictvíÚstav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.
BPPsychosociální specifika práce v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
BP
Rozbor možností rozvoje technických prostředků pro arboristiku v podmínkách ČR.
Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
48.DPRozbor možností uplatnění harvestorových technologií lesní těžby v náročných terénních podmínkách.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
49.
BP
Rozbor možností využití mechanizačních prostředků v činnostech tvorby a ochrany krajiny.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.DPRozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-KI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
BPRozbor potenciálních možností výtěžnosti nehroubí a možností jejich využití na vybraném lesním majetku.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.
DPRozbor současné úrovně a návrh perspektivních opatření přípravy a řízení těžební výroby na ŠLP Křtiny.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.BP
Rozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbu
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.DP
Rozbor technologického řetězce výroby a spotřeby palivového dříví ve vybraném regionu.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
DP
Rozbor technologií lesní těžby s využitím horských procesorů.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
56.
DPRozbor způsobů přejímky dříví v těžebně-dopravním procesu a možností jejich optimalizace.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
57.
BP
Sociální aspekty práce v leseAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
58.DPSoustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.
DizP
Spojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorů
Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
60.
DizPSystém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizikAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
61.
BP
Teoretická východiska účinků provozu kolových trakčních prostředků na půdu a jejich experimentální zjišťování.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
62.DizP
Vlastní téma
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.
BP
Vlastní téma
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.DPVlastní témaNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výrobyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
DP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výroby
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
67.
DizPVlečné křivky pro lesní dopravní síť
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
68.
DPVliv těžby a přibližování v tropických oblastech na poškození stojících stromů
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
69.DPVliv těžby a přibližování v tropických oblastech na půdní profil
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Vyhodnocení alternativ procesu získávání, distribuce a přípravy biomasy pro energetické účely.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
BPVyhodnocení dat z programu TimberLink pro sledování výkonu a stavu lesních strojů. Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
72.BPVyhodnocení způsobů soustřeďování (shromažďování) těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.
BP
Využití ergonomie u lesnických profesí
Ústav techniky (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
74.
DizP
Využití evropských malovýrobních technologií těžby a soustřeďování dříví v podmínkách lesního hospodářství Thajska
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.BPVyužití geografických informačních systémů u harvestorů a vyvážecích traktorůZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BP
Využití kladek v arboristice
Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
77.
DP
Využití oční kamery pro posouzení pole výhledu řidiče vyvážecího traktoruÚstav techniky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
78.
BP
Využití textilních lan při kotvení lanovek.
Nevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
79.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v předmýtní těžbě
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
80.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžbě
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy1 / --
81.BPZhodnocení procesu prosychání lesní dendromasy určené k energetickému využití
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.BPZhodnocení technologických postupů vybraného úseku lesní výroby na určeném lesním majetku.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
BP
Zhodnocení vybrané skupiny strojů a jejich technologického uplatnění v LH na základě využití rozboru dostupných informačních pramenů.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----