Přehled vypsaných témat - Ústav techniky (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | E | F | H | Ch | I | K | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžbyStaněk, L.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
3.
BP
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Staněk, L.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
9.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Badal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
BP
Ergonomie pracovního místa
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Ergonomie pro 21. století
Ústav techniky (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
DisP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
15.
DP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
16.
DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Sláma, D.
17.
BPCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
18.BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Badal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESN--
LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
DisP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
BP
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
23.DP
Návrh výkonové normy pro vyvážecí soupravu na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
24.
DP
Návrh výkonové normy pro vyvážecí traktor v podniku Vojenské lesy a statky ČR
Ústav techniky (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
25.DisP
Ostrovní fotovoltaické systémy – nové trendy
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
26.
BP
Podniková kultura v oblasti staveb na bázi dřeva
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
27.
BPPorovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Macík, Z.
28.
BP
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DP
Posouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
30.BPPosouzení vybraných fyziologických ukazatelů organismu při práci stromolezce
Ústav techniky (LDF)
B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
31.BP
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivosti
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
BP
Poškození stromů při vyklizování výřezů UKT s navijákem a vyvážecí soupravouÚstav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DisP
Použití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkách
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Použití propařovací kolony v lesní školce
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
N-LSNI--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DisP
Prevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomie
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
36.
BP
Příčiny nehod pracovníků dřevařských podniků/ v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
37.
BP
Psychosociální specifika práce v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BPRozbor možností rozvoje technických prostředků pro arboristiku v podmínkách ČR.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
39.DPRozbor možností uplatnění harvestorových technologií lesní těžby v náročných terénních podmínkách.Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
40.BP
Rozbor potenciálních možností výtěžnosti nehroubí a možností jejich využití na vybraném lesním majetku.
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Sociální aspekty práce v lese
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
42.
DisP
Spojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorů
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
43.
DisP
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
44.
BP
Technicko-ekonomické aspekty využití textilních lan v LH.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
BP
Teoretická východiska účinků provozu kolových trakčních prostředků na půdu a jejich experimentální zjišťování.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
46.
DisP
Vlastní téma
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti tématu
3 / --
47.
BP
Vlastní témaÚstav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
48.DP
Vlastní téma
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výroby
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
50.DP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výroby
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
51.
BP
Vlastní téma z oblasti využití textilních lan v LH a příbuzných oborechNevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DP
Vliv těžby a přibližování v tropických oblastech na poškození stojících stromů
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
53.
DP
Vliv těžby a přibližování v tropických oblastech na půdní profilZemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Vyhodnocení dat z programu TimberLink pro sledování výkonu a stavu lesních strojů.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
55.BPVyužití ergonomie u lesnických profesíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
DisP
Využití evropských malovýrobních technologií těžby a soustřeďování dříví v podmínkách lesního hospodářství Thajska
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Využití geografických informačních systémů u harvestorů a vyvážecích traktorů
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
58.BP
Využití kladek v arboristice
Nevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
DPVyužití oční kamery pro posouzení pole výhledu řidiče vyvážecího traktoruZemánek, T.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Využití přenosného navijáku textilních lan pro přibližování dříví
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
BP
Využití textilních lan při kotvení lanovek.
Ústav techniky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
62.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v předmýtní těžbě
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžbě
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
64.
BP
Zhodnocení technologických postupů vybraného úseku lesní výroby na určeném lesním majetku.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
Zhodnocení vybrané skupiny strojů a jejich technologického uplatnění v LH na základě využití rozboru dostupných informačních pramenů.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----