Přehled vypsaných témat - Ústav techniky (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----
LDF
0 / --
--
2.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
3.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
4.DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDF
0 / --
--
5.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
6.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
7.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF0 / 1--
8.DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
9.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
10.DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
11.
DisPAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPZemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
0 / 1--
12.
BPBezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LESB-LES-TROP--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
13.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
14.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
15.
BPErgonomie pracovního místaÚstav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
16.DPErgonomie pro 21. stoletíÚstav techniky (LDF)----
--
LDF
prohlížet
1 / 1
17.
DisPFotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůÚstav techniky (LDF)D-TTLP
--
--LDF
0 / 1
--
18.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
19.
BPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
20.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
21.DPCharakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
1 / 2
Sláma, D.
22.BPCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
1 / 2
23.BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
24.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LESN--LES
LDF
prohlížet
0 / 2
--
25.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / --
--
26.
DisP
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----
LDF
0 / --
--
27.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
28.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
29.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--LDF
0 / 2
--
30.
DisP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF0 / 2
--
31.
BP
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
32.
BP
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
33.
DisP
Ostrovní fotovoltaické systémy – nové trendy
Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
prohlížet0 / 1
--
34.BP
Podniková kultura v oblasti staveb na bázi dřeva
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
35.
BP
Porovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF1 / --
36.
DPPosouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
37.
BP
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
38.DPPosouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
39.
BP
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivostiAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDF
1 / 2
40.
BP
Poškození stromů při vyklizování lanem a vyvážecí soupravou (UT)
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
41.BP
Poškození stromů při vyklizování výřezů UKT s navijákem a vyvážecí soupravou
Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 1--
42.
DisP
Použití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkáchZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----LDF
0 / 1
--
43.
DPPoužití propařovací kolony v lesní školceZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
N-LSNI
--
LI
LDF
prohlížet0 / 1
--
44.DisPPrevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomie
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
45.BPPříčiny nehod pracovníků dřevařských podniků/ v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
46.
BP
Psychosociální specifika práce v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
47.
BP
Rozbor možností rozvoje technických prostředků pro arboristiku v podmínkách ČR.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
48.
DP
Rozbor možností uplatnění harvestorových technologií lesní těžby v náročných terénních podmínkách.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
49.
BP
Rozbor možností využití mechanizačních prostředků v činnostech tvorby a ochrany krajiny.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
50.
DP
Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
N-KI
----
LDF
0 / ----
51.
BPRozbor potenciálních možností výtěžnosti nehroubí a možností jejich využití na vybraném lesním majetku.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
52.
DP
Rozbor současné úrovně a návrh perspektivních opatření přípravy a řízení těžební výroby na ŠLP Křtiny.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
53.
BP
Rozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbuNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
B-LES--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
54.
DP
Rozbor technologického řetězce výroby a spotřeby palivového dříví ve vybraném regionu.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
55.
DPRozbor technologií lesní těžby s využitím horských procesorů.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
56.
DP
Rozbor způsobů přejímky dříví v těžebně-dopravním procesu a možností jejich optimalizace.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
57.
BPSociální aspekty práce v leseAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
58.
DP
Soustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.
Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / ----
59.
DisP
Spojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorůÚstav techniky (LDF)D-TTLP
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
60.
DisP
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizikAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP----LDFprohlížet0 / 2
--
61.
BPTeoretická východiska účinků provozu kolových trakčních prostředků na půdu a jejich experimentální zjišťování.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
62.DisP
Vlastní téma
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
63.
BP
Vlastní téma
Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
64.
DP
Vlastní téma
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
65.
BP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výroby
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
66.
DP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výrobyÚstav techniky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
67.DisP
Vlečné křivky pro lesní dopravní síť
Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
prohlížet0 / ----
68.
DPVliv těžby a přibližování v tropických oblastech na poškození stojících stromůZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
69.
DP
Vliv těžby a přibližování v tropických oblastech na půdní profilZemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
70.
DP
Vyhodnocení alternativ procesu získávání, distribuce a přípravy biomasy pro energetické účely.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
71.BPVyhodnocení dat z programu TimberLink pro sledování výkonu a stavu lesních strojů. Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
0 / 2
--
72.
BP
Vyhodnocení způsobů soustřeďování (shromažďování) těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
73.
BPVyužití ergonomie u lesnických profesíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
74.DisP
Využití evropských malovýrobních technologií těžby a soustřeďování dříví v podmínkách lesního hospodářství Thajska
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF0 / 1--
75.BP
Využití geografických informačních systémů u harvestorů a vyvážecích traktorů
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
76.
BPVyužití kladek v arboristiceNevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
77.DPVyužití oční kamery pro posouzení pole výhledu řidiče vyvážecího traktoruÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
78.
BP
Využití textilních lan při kotvení lanovek.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / 2
--
79.BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v předmýtní těžbě
Ústav techniky (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
80.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžběÚstav techniky (LDF)--
--
--LDF
1 / --
81.
BPZhodnocení procesu prosychání lesní dendromasy určené k energetickému využitíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
82.
BP
Zhodnocení technologických postupů vybraného úseku lesní výroby na určeném lesním majetku.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
83.BP
Zhodnocení vybrané skupiny strojů a jejich technologického uplatnění v LH na základě využití rozboru dostupných informačních pramenů.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--