Prehľad vypísaných tém - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
3.DizPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / ----
4.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 3--
6.DizPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
7.DizPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
8.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
9.DizPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
12.DizPHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy2 / -- Venzlů, M.
Blahová, M.
13.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
14.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
15.BPInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti témy1 / 5 Vajík, P.
16.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
17.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Žvak, J.
19.DizPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
21.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPNávrh optimalizace lesní cestní sítě a plánu údržby pro lesní odvozní celek na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)M-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
25.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / ----
26.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
27.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
28.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
30.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání obecních a cizích cest na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
32.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
35.DPPosouzení možnosti optimalizace a návrh na zlepšení technického stavu lesní cestní sítě pro lesní odvozní celek na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
36.BPPosouzení stavu hydro-melioračních opatření, návrh nápravných opatření a zhodnocení realizace.Kravka, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 1 Šmíd, P.
37.DizPPosouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti témy0 / 2--
38.DPProblematické konstrukce a provozní opatření při výstavbě a provozu cyklistických stezek v lese - porovnání podmínek v ČR a v některých státech EU.Kravka, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPProblematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
40.DPProjekt segmentu dřevinné vegetace v krajiněKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
41.DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
42.DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
43.BPPříprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
44.BPPříprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
45.DizPReálné dopady procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)Schneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / ----
46.DPRecreational potential of the area - for EUFOFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy1 / 3 Al Darhe, M. M. A.
47.DPRekreační hodnota vybraného územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
48.DPRekultivace části konkrétního územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
49.BPRetence vody v melioračních substrátechKravka, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPRevitalizace vodního toku - DPŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
51.DPSrovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
52.BPStabilita půdních agregátů a její hydrologické aspektyKravka, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
54.DPStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
55.DPStabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-IVKPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPStabilizace břehů údolní nádrže LetoviceŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPStabilizační prvky v říčním korytěŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
58.DPStudie malé vodní nádrže v oboře SokolnicePelikán, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy1 / 1 Kilián, V.
59.BPStudie návrhu rekonstrukce malé vodní nádržePeterková, K.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPStudie návrhu revitalizace vybranného tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
61.BPStudie povodí vybraného tokuPeterková, K.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 3--
62.BPStudie pramenných vývěrůMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
63.BPStudie protipovodňových opatření na vybrané lokalitěMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
64.BPStudie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 2 Martinek, P.
65.DPStudie rekonstrukce lesní cestyPelikán, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPStudie revitalizace malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
67.DPStudie revitalizace vybraného vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
68.BPStudie revitalizačních opatření na vodním tokuPelikán, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPÚprava břehového území štěrkovny HulínŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
70.BPÚprava břehového území štěrkovny HulínŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
71.DPÚprava vodního tokuŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPÚprava vybraného úseku vodního tokuŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
73.DizPVlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy1 / -- Fernandez Arias, P.
74.DizPVlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti témy0 / ----
75.BPVliv geocachingu na krajinné prvkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
76.DizPVliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevinHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
77.DizPVodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodíKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / ----
78.DizPVolné témaKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / ----
79.BPVolné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
80.DPVolné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
81.DizPVolné vlastní témaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPVyhodnocení koloběhu prvků ve smíšených porostech v oblasti Drahanské vrchovinyMenšík, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
83.DPVyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
84.DPVýstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letechKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
85.DizPVyužití ekosystémových služeb a zátěží v regionálním rozvojiSchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy2 / 2 Kalasová, Ž.
Škvareninová, L.
86.BPVýznam půdní organické hmoty pro biogeochemický koloběh uhlíku ve smíšených porostech (Drahanská vrchovina)Menšík, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPZhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPZmapování Lesnického Slavínu na vybrané části ŠLP ML KřtinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
89.DPZvýšení rekreační atraktivity lesní cesty Ke Školkám pro lidi se sníženou pohyblivostíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--