Prehľad vypísaných tém - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.DizP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
6.
DizP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DizPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
8.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Deutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
10.
DizP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
11.
DizP
Free topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DizPFree topicHrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
14.
BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
17.
DizP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
18.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Kotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
25.
DizP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.DPMožnosti propagace zámku Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
28.
DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
29.DizPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLK
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.DP
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
31.DP
Návrh malé vodní nádrže
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
32.DP
Návrh nebo obnova naučné stezky
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
33.
DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Návrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
BP
Návrh rekonstrukce vybrané MVN
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
DizP
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.BP
Návrh stabilizacde břehového území nádrže
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DP
Návrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž Brno
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
40.
DP
Návrh úpravy vybraného úseku vodního toku
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.DizP
Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLP
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
45.
DP
Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno Chrlice
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
46.
BPPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
DizP
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
49.
DPProblematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DP
Projekt segmentu dřevinné vegetace v krajiněÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
52.DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
53.
BP
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.
BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
55.
DP
půdní vestavbaKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2
--
56.
DP
Recreational potential of the area - for EUFOFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFOLDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
57.DP
Revitalizace vodního toku - DP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
DP
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.BP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.
DP
Stabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
61.
DP
Stabilizace břehů nádrží
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-IVKPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
62.BP
Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.
DP
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DPStudie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
Kilián, V.
66.
BP
Studie návrhu revitalizace vybranného tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.BPStudie pramenných vývěrůMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
68.
BP
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
69.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
1 / 2
Martinek, P.
70.
DP
Studie rekonstrukce lesní cesty
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
72.DP
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.BP
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
74.
DP
Úprava břehového území štěrkovny Hulín
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
75.BPÚprava břehového území štěrkovny HulínÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DP
Úprava vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Úprava vybraného úseku vodního tokuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.
DizP
Vlastní téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Fernandez Arias, P.
79.
DizP
Vlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
80.
DizP
Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevinÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
81.
DizP
Vodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.DizP
Volné téma
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy2 / -- Hemr, O.
Kupská, M.
83.
BP
Volné téma
Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
84.
DP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
85.
DizP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
D-KRAJ-TOK
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
86.
DizPVolné vlastní témaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.DP
Vyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letech
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-EUFO
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
89.
BP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.DPZasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemenaHrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--