Summary of topics offered - Department of Landscape Management (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
2.DTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
3.DisTAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / ----
4.DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 3--
6.DisTAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 2--
7.DisTDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 2--
8.BTDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
9.DTDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
10.DisTFree topicFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 1--
11.DisTFree topicHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
12.DTHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
13.BTHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
14.DisTHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic2 / -- Blahová, M.
Venzlů, M.
15.BTHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 3--
16.DTHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / 3--
17.BTInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
--
--
FFWTDetails of topic1 / 5 Vajík, P.
18.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-LAND--FFWTDetails of topic0 / 2--
19.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
20.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
21.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
22.DTKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
23.BTKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
24.BTModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / -- Žvak, J.
25.DTMožnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
26.BTMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 3--
27.DTMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LAND--FFWTDetails of topic0 / 3--
28.DisTNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-CFLEFFWTDetails of topic0 / 1--
29.DTNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
30.DTNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / -- Lásková, J.
31.DTNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LE--FFWTDetails of topic0 / 2--
32.DTNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
33.DTNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / ----
34.BTNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / ----
35.DisTNávrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / ----
36.BTNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
37.DTNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
38.BTNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
39.DTNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / ----
40.DTNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
41.BTNávštěvnost cyklostezek a cyklotras v k.ú. JedovniceHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
42.DTNávštěvnost cyklostezky Velká KlajdovkaHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
43.DTOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
44.DTOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWTDetails of topic0 / ----
45.DTOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
46.BTPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
47.DisTPosouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-CFLEFFWTDetails of topic0 / 2--
48.DTProblematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
49.DTProblematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
50.DTProjekt segmentu dřevinné vegetace v krajiněKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
51.DTProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
52.DTProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
53.BTPříprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
54.BTPříprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
55.DTpůdní vestavbaKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-TIMSC-TIMS-TIMSFFWTDetails of topic0 / 2--
56.DisTReálné dopady procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)Schneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / ----
57.DTRecreational potential of the area - for EUFOFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFOFFWTDetails of topic1 / 3 Al Darhe, M. M. A.
58.DTRevitalizace vodního toku - DPŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
59.DTSrovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
60.BTStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
61.DTStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
62.DTStabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-ILUFFWTDetails of topic0 / 1--
63.BTStabilizace břehů údolní nádrže LetoviceŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
64.BTStabilizační prvky v říčním korytěŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
65.DTStudie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných lesních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
66.DTStudie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
67.DTStudie malé vodní nádrže v oboře SokolnicePelikán, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic1 / 1 Kilián, V.
68.BTStudie návrhu revitalizace vybranného tokuMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 2--
69.BTStudie pramenných vývěrůMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
70.BTStudie protipovodňových opatření na vybrané lokalitěMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
71.BTStudie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 2 Martinek, P.
72.DTStudie rekonstrukce lesní cestyPelikán, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 1--
73.BTStudie revitalizace malé vodní nádržeMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
74.DTStudie revitalizace vybraného vodního tokuMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
75.BTStudie revitalizačních opatření na vodním tokuPelikán, P.Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
76.DTÚprava břehového území štěrkovny HulínŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
77.BTÚprava břehového území štěrkovny HulínŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
78.DTÚprava vodního tokuŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
79.BTÚprava vybraného úseku vodního tokuŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
80.DisTVlastní témaŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic1 / -- Fernandez Arias, P.
81.DisTVlastní témaŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-CFLEFFWTDetails of topic0 / ----
82.DisTVodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodíKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / ----
83.DisTVolné témaKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND
D-LAND
--
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic2 / -- Kupská, M.
Hemr, O.
84.BTVolné témaHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
85.DTVolné témaHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
86.DisTVolné vlastní témaFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic1 / 1 Petříková, A.
87.DTVyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
88.DTVýstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letechKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-FEN
C-LE
C-EUFO
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
89.BTVýstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP KřtinyHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
90.DisTVyužití ekosystémových služeb a zátěží v regionálním rozvojiSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic2 / 2 Škvareninová, L.
Kalasová, Ž.
91.DTZasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemenaHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
92.BTZhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)B-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--