Summary of topics offered - Department of Landscape Management (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
3.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LMFFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
6.
DisTAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksDepartment of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.
DisT
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
8.
BT
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
9.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
10.DisTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM
FFWT
Details of topic1 / 3 Fic, P.
11.
DisT
Free topic
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
12.
DisT
Free topic
Hrůza, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
14.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
15.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3--
16.
DT
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
17.
DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředíSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
18.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
19.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic0 / 1--
20.DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Department of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 1--
21.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Deutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
23.BTKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyDepartment of Landscape Management (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
25.
DisT
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
1 / --
Janošíková, L.
26.
DT
Možnosti propagace zámku KřtinyDepartment of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic0 / 1
--
27.
BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPDepartment of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 3
--
28.
DT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
29.DisT
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-CFLE
FFWT
Details of topic0 / 1
--
30.
DT
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
31.DTNávrh malé vodní nádržeDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Lásková, J.
32.
DT
Návrh nebo obnova naučné stezkyDepartment of Landscape Management (FFWT)
C-LE
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
33.
DT
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Návrh rekonstrukce malé vodní nádržeDepartment of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWTDetails of topic0 / ----
35.
BT
Návrh rekonstrukce vybrané MVN
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
36.
DisT
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádrží
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / ----
37.BTNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / 2--
38.
DT
Návrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
39.
BT
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvků
Department of Landscape Management (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Návrh úpravy vybraného úseku vodního toku
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
41.
DT
Návrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu ,
Department of Landscape Management (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
42.
DisTOptimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / --
--
43.
DT
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
44.
DT
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLP
Marková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
45.
DTOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno Chrlice
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.BTPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
47.
DisT
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-CFLE
FFWT
Details of topic
0 / 2--
48.
DT
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Department of Landscape Management (FFWT)
C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
49.
DTProblematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.
Department of Landscape Management (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
50.
DT
Projekt segmentu dřevinné vegetace v krajiněDepartment of Landscape Management (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
51.
DT
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Department of Landscape Management (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
52.
DT
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
53.
BT
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.
BT
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
55.DT
půdní vestavba
Kotásková, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
FFWTDetails of topic0 / 2--
56.DTRecreational potential of the area - for EUFODepartment of Landscape Management (FFWT)C-EUFO
C-EUFO-EUFO
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
57.
DT
Revitalizace vodního toku - DP
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
58.
DT
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
59.
BT
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
60.
DT
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
61.
DT
Stabilizace břehů nádrží
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-ILU
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
62.BTStabilizace břehů údolní nádrže LetoviceDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
63.
BTStabilizační prvky v říčním korytě
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
64.DT
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.DT
Studie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Pelikán, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE
FFWT
Details of topic
1 / 1
Kilián, V.
66.BT
Studie návrhu revitalizace vybranného toku
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
67.
BT
Studie pramenných vývěrů
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
68.
BT
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Marková, J.Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 2--
69.BT
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
70.DT
Studie rekonstrukce lesní cesty
Pelikán, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LEFFWTDetails of topic
0 / 1
--
71.
BT
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
72.
DT
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
73.BT
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Pelikán, P.Department of Landscape Management (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
74.
DT
Úprava břehového území štěrkovny Hulín
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
75.BTÚprava břehového území štěrkovny Hulín
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
76.DT
Úprava vodního toku
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
77.
BT
Úprava vybraného úseku vodního toku
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
78.
DisT
Vlastní témaŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
1 / -- Fernandez Arias, P.
79.
DisTVlastní téma
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-CFLE
FFWTDetails of topic0 / --
--
80.
DisT
Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevin
Hrůza, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM
FFWT
Details of topic0 / 1--
81.
DisTVodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / --
--
82.DisT
Volné téma
Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
3 / -- Hemr, O.
Brychtová, M.
Kupská, M.
83.BT
Volné téma
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
84.
DT
Volné témaDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
85.
DisT
Volné témaDepartment of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-CFLE
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic
0 / --
--
86.DisT
Volné vlastní téma
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LMFFWT
Details of topic
0 / 1
--
87.
DT
Vyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
88.
DT
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letech
Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-EUFO
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
89.
BT
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP KřtinyDepartment of Landscape Management (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / --
--
90.
DT
Zasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemena
Hrůza, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
91.
BT
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP Křtiny
Ševelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--