Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
3.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti tématu0 / ----
4.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
6.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.DisP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
11.
DisP
Free topicÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DisP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
16.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
17.
DisPImplementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředíSchneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
18.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
19.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KILDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
25.
DisP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.DP
Možnosti propagace zámku Křtiny
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
28.
DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
29.
DisP
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.DP
Návrh malé vodní nádrže
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
32.
DP
Návrh nebo obnova naučné stezky
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
33.
DP
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Návrh rekonstrukce malé vodní nádrže
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.
BP
Návrh rekonstrukce vybrané MVN
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DisP
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
37.
BP
Návrh stabilizacde břehového území nádrže
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
DP
Návrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž Brno
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
BP
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.DP
Návrh úpravy vybraného úseku vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DP
Návrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu ,
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.DisP
Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
DP
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
45.
DP
Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno Chrlice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
46.BPPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
47.
DisP
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.DP
Problematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
50.
DPProjekt segmentu dřevinné vegetace v krajiněKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
51.
DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
53.
BP
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
54.
BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
55.
DPpůdní vestavbaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV
N-STAV-STAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.
DP
Recreational potential of the area - for EUFOFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
57.DP
Revitalizace vodního toku - DP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
58.
DPSrovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
BP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.
DP
Stabilizace břehů nádrže v lesní tratiÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.DPStabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-IVKP
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BPStabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
64.
DP
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
65.
DP
Studie malé vodní nádrže v oboře SokolnicePelikán, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
BPStudie návrhu revitalizace vybranného tokuMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.
BP
Studie pramenných vývěrů
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
68.BP
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
69.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Martinek, P.
70.
DP
Studie rekonstrukce lesní cesty
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádržeMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.DP
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.BPStudie revitalizačních opatření na vodním tokuPelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
74.
DP
Úprava břehového území štěrkovny Hulín
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
75.
BP
Úprava břehového území štěrkovny Hulín
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
DP
Úprava vodního toku
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Úprava vybraného úseku vodního tokuŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.
DisPVlastní témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Fernandez Arias, P.
79.
DisPVlastní témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
DisP
Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevin
Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DisP
Vodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
82.
DisPVolné témaKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu2 / -- Kupská, M.
Hemr, O.
83.
BP
Volné témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
84.
DPVolné témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
85.
DisP
Volné téma
Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
DisPVolné vlastní témaFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.DPVyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
DP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letechKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-EUFO
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.BPVýstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP KřtinyHrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
90.
DP
Zasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemena
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP KřtinyŠevelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--