Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
2.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
3.DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet
0 / --
--
4.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
prohlížet0 / 1--
5.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
prohlížet0 / 3--
6.DisPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ--
LDF
0 / 2
--
7.
DisP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ--
LDF
0 / 2--
8.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF0 / 2--
9.
DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
10.
DisP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet1 / 3
11.
DisPFree topicFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / 1
--
12.
DisP
Free topic
Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--LDF0 / 1--
13.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
14.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
0 / ----
15.BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
prohlížet0 / 3
--
16.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
MENDELU
0 / 3
--
17.
DisP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet
0 / 3
--
18.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI--
LDF
0 / 2
--
19.
DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
LDF
prohlížet0 / 1--
20.
DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
LDF
0 / 1--
21.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
0 / 1
--
22.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF0 / 2
--
23.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
24.BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
25.
DisP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Schneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
1 / --
26.
DP
Možnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
0 / 1
--
27.BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
prohlížet0 / 3
--
28.
DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI
--
LDF
0 / 3
--
29.
DisP
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF0 / 1
--
30.DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV--LDFprohlížet
0 / 2
--
31.DP
Návrh malé vodní nádrže
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
1 / -- Lásková, J.
32.
DP
Návrh nebo obnova naučné stezkyÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
--
LDF
0 / 2
--
33.
DP
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno Chrlice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1
--
34.
DP
Návrh rekonstrukce malé vodní nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
0 / --
--
35.
BP
Návrh rekonstrukce vybrané MVN
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / --
--
36.
DisP
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / --
--
37.
BP
Návrh stabilizacde břehového území nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
38.
DP
Návrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž Brno
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
39.BP
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF0 / 1
--
40.
DP
Návrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
prohlížet0 / ----
41.
DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
42.
DisP
Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOKLDF0 / --
--
43.
DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
44.
DP
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLP
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF0 / --
--
45.
DP
Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno Chrlice
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1
--
46.
BPPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
47.DisPPosouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
0 / 2
--
48.
DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
LDF
0 / --
--
49.
DP
Problematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
50.
DP
Projekt segmentu dřevinné vegetace v krajině
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
51.DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
52.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
53.BPPříprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----LDF0 / --
--
54.
BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
55.
DPpůdní vestavba
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAVLDFprohlížet
0 / 2
--
56.
DP
Recreational potential of the area - for EUFO
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
LDF
0 / 3
--
57.DP
Revitalizace vodního toku - DP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF0 / 2
--
58.DPSrovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
59.
BP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFprohlížet
0 / 2
--
60.
DP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
61.
DPStabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-IVKP
LDF
prohlížet0 / 1--
62.
BP
Stabilizace břehů údolní nádrže LetoviceŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
63.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
0 / 2--
64.
DPStudie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet0 / --
--
65.
DP
Studie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF1 / 1
66.
BP
Studie návrhu revitalizace vybranného toku
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 2
--
67.
BP
Studie pramenných vývěrůÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / --
--
68.
BP
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitěMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
prohlížet
0 / 2
--
69.BPStudie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
1 / 2
70.
DPStudie rekonstrukce lesní cestyPelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
0 / 1
--
71.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet0 / --
--
72.
DP
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KILDF0 / 2
--
73.
BP
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Pelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1
--
74.DP
Úprava břehového území štěrkovny Hulín
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----LDFprohlížet0 / 2--
75.
BP
Úprava břehového území štěrkovny Hulín
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF
0 / 2
--
76.DP
Úprava vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF0 / 1--
77.
BPÚprava vybraného úseku vodního tokuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
78.DisP
Vlastní téma
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet1 / -- Fernandez Arias, P.
79.DisPVlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
0 / --
--
80.
DisP
Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevinHrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 1
--
81.
DisPVodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDFprohlížet
0 / --
--
82.DisPVolné témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-TOK
LDF3 / --
83.
BPVolné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 3
--
84.
DP
Volné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
0 / 3
--
85.DisPVolné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
D-KRAJ-TOK
LDF0 / ----
86.
DisP
Volné vlastní téma
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet0 / 1--
87.
DP
Vyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
88.
DP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letechKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-EUFO
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
89.
BP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
90.
BPZadržování vody v krajině na příkladu vybraného katastrálního území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
0 / 2
--
91.
DPZasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemenaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
0 / --
--
92.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
--LDFprohlížet0 / 1--