Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Zadržování vody v krajině na příkladu vybraného katastrálního územíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
2.
DPZasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemenaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
3.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 1
--