Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisPVlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
1 / --
Fernandez Arias, P.
2.
DisP
Vlastní téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLKLDF0 / --
--
3.DisP
Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevin
Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 1
--
4.DisP
Vodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet
0 / --
--
5.
DisP
Volné témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-TOK
LDF3 / -- Brychtová, M.
Hemr, O.
Kupská, M.
6.
BPVolné témaHrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
7.
DP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
8.
DisP
Volné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / --
--
9.DisPVolné vlastní téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDF0 / 1
--
10.
DP
Vyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
11.DPVýstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letechÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-EUFO
--
--
--
LDF0 / --
--
12.
BPVýstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / ----